Наши проекты:

Про знаменитості

Зосим: біографія


Зосим біографія, фото, розповіді - візантійський історик кінця V століття

візантійський історик кінця V століття

Жив у Константинополі в 2-й половині V століття, займаючи за словами Фотія посаду «комита і адвоката фіску», досить високий пост у фінансовому управлінні Візантійської імперії. Це все, що про нього відомо.

Після виходу у відставку написав «Нову історію» (??????? ???) у 6 книгах, працю з історії Римської імперії від імператора Августа до завоювання Риму Аларіхом в 410 році. Кінець 1-й і початок 2-ї книги дійшли до нас у вигляді коротких уривків, переведених на латинську мову.

Твір це вигідно відрізняється від більшості інших історичних компіляцій, як стислістю і чистотою мови, так і знанням справи (хоча в його праці досить багато неточностей і помилок), влучністю суджень і підпорядкуванням матеріалу однієї філософської ідеї - прагнення розкрити причини занепаду Римської імперії. Однією з цих причин Зосим вважає поширення християнства, до якого ставиться вороже (звідси різка критика діяльності Костянтина Великого і Феодосія I). Константинопольський патріарх і книголюб Фотій у своєму відгуку на працю Зосима зауважив, що той майже повністю взяв матеріал з «Історії» Евнапія з Сард, від «якого відрізняється тільки стислістю і менш образливим описом Стіліхоном». Видання: Целларія (1679, 3 вид. Йена 1729), Рейтемейера (Лпц., 1784), найкраще - Беккера (Бонн, 1837, в «Corp. Script. Hist. Byzant.»), Людова. Мендельсона (Лпц. 1889, вид. Тейбнера).

Переклади

 • У серії «Collection Bud?» книга видана з французьким перекладом у 3 томах, в 5 книгах (?dition et traduction Fran?ois Paschoud).
 • Зосим. Нова історія. / Пер. і коммент. М. М. Болгова. (Готується до друку повний переклад) n
  • Книга III / / Проблеми історії, філології, культури. - М. - Магнітогорськ - Новосибірськ: Ін-т археології РАН, 2007. - № 17. - С. 526-570.
  • Книга II. 1-7 / / Іресіона. Античний світ і його спадщина: матеріали III міжнар. наук. семінару до 130-річчя Белгор. держ. ун-ту і до 20-річчя каф. загальним. історії БєлДУ / БєлДУ; під ред. М. М. Болгова. - Білгород, 2006. - Вип. 3. - С. 136-141.
  • Про Костянтині й підставі Константинополя (II. 8-39) / / Світ Візантії: матеріали міжнар. наук. семінару, Білгород, 27-28 жовтня. 2006 р.: СБ / БєлДУ; відп. ред.-упоряд. М. М. Болгов. - Білгород, 2007. - С. 215-238.
  • Книга V / / Проблеми історіографії загальної історії: матеріали міжнар. наук. семінару, Білгород, 16 жовт. 2000 р. / БєлДУ; відп. ред. М. М. Болгов. - Бєлгород, 2000. - С. 86-115.
  • Книга VI / / Питання загальної історії і політології (до двадцятиріччя істор. Фак. БєлДУ): зб. ст. / БєлДУ; редкол.: В. Є. Михайлов [и др.]. - Білгород, 1997. - С. 49-56.
  • Книга I / Зосім; пер. і коммент. М. М. Болгова / / Античний світ: матеріали наук. конф., Білгород, 15 жовт. 1999 р. / БєлДУ, Рос. Ассоц. антиковедов; відп. ред. М. М. Болгов. - Бєлгород, 1999. - С. 154-186.
  n

Комментарии

Сайт: Википедия