Наши проекты:

Про знаменитості

Олександр Володимирович Запорожець: біографія


Олександр Володимирович Запорожець біографія, фото, розповіді - психолог, дійсний член АПН СРСР
День народження 30 серпня 1905

психолог, дійсний член АПН СРСР

Біографія

Закінчив педагогічний факультет 2-го МДУ (1925-1930). У 1929-31 рр.. співробітник АКВ ім. Н. К. Крупської. У 1920-30е рр.. входив до складу п'ятірки найближчих московських учнів Виготського (Запорожець, Божович, Морозова, Левіна, Славіна). З 1931 р. в Харкові в Українській психоневрологічній академії, одночасно з 1933 р. - доцент, з 1938 р. - зав. кафедрою психології Харківського педагогічного інституту. У 1941-43 рр.. працював в експериментальному госпіталі відновлення рухів при Ін-ті психології (Свердловська обл.). У 1943-60 рр.. - Доцент, проф. кафедри психології МГУ; в 1944-60 рр.. зав. лаб. психології дошкільного віку Інституту ОПП;, а з 1960 р. директор НДІ дошкільного виховання. У 1965-67 рр.. академік-секретар відділення психології та вікової фізіології, в 1968-1981 рр.. член Президії АПН СРСР.

Наукова діяльність

Розробляв питання загальної та дитячої психології, психології сенсорних процесів і руху; вніс внесок у психологічну теорію діяльності. Разом з учнями створив теорію сенсорного і розумового розвитку дитини, сприяє рішенню проблем виховання та навчання дошкільнят. Критикував тенденцію до штучного «Підхльостування» розумового розвитку, передчасного включенню дитини в складні форми навчальної діяльності. Ввів в дошкільну педагогіку поняття ампліфікації (збагачення) розвитку дитини за рахунок оптимального використання специфічно дитячих видів діяльності. У зв'язку з цим перехід до шкільного навчання дітей з 6-річного віку сприйняв критично, вважаючи, що подовження дитинства - найбільше завоювання людської цивілізації.

Основні публікації

 • Запорожець А. У . (1960). Розвиток довільних рухів, М., 1960
 • Ельконін Д. Б., Запорожець О. В., Гальперін П. Я. (1963). Проблеми формування знань і умінь у школярів і нові методи навчання в школі / / Зап. психол .- 1963. - № 5
 • Леонтьєв А. Н., & Запорожець А. В. (1945). Відновлення рухів. Дослідження відновлення функцій руки після поранення. М., 1945.
 • Запорожець, А. В. і Луків, Г. Д. (1941). Розвиток міркувань у дитини молодшого шкільного віку / / Наукові записки Харківського держ. пед. інституту (Про розвиток міркування у дитини молодшого віку / / Наукові Записки Харк. Держ. педаг. Інст.), т. VI, 1941.
 • Запорожець, А. В. (1986). Вибрані психологічні праці: У 2-х т М., 1986

Публікації про О. В. Запорожці

 • Арановські -Дубовіс, Д. М., & Заїка, Є. В. (1995). Ідеї ??А. В. Запорожця про розвиток особистості дошкільника. Питання психології, 1995. № 5. С. 87-99.
 • Титова Н. І. (2001). Гуманістичні засади виховання дітей у науковому доробку А. В. Запорожця
 • Венгер Л. А. (1985). А. В. Запорожець і його внесок у радянську психологію. Питання психології, 1985. № 4, с. 121-125
 • Зінченко, В. П. (1995). Становлення психолога (До 90-річчя содной народження О. В. Запорожця)
 • Дубовіс Д. М., Хоменко До . Е. (1985) Питання художнього сприйняття в працях А. В. Запорожця (До 80-річчя з дня народження) (idem) .- Питання психології, 1985. № 5, с. 117-123
 • Зінченко, В. П. (2006). Олександр Володимирович Запорожець: життя і творчість (від сенсорного дії до емоційного) / / Культурно-історична психологія, 2006 (1):завантажитиdoc/zip
 • Міжнародна конференція «Наука про дитинство і сучасна освіта», присвячена 100-річчю з дня народження А. В. Запорожця, 6-8 грудня 2005
 • Кудрявцев, В. Т. (2005). А. В. Запорожець: від ідеї самоцінності дитинства - до принципів самодетермінації і ампліфікації дитячого розвитку (idem)

Комментарии

Сайт: Википедия