Наши проекты:

Про знаменитості

Гіршман Михайло Мойсейович: біографія


Гіршман Михайло Мойсейович біографія, фото, розповіді - радянський літературознавець, семіології, автор робіт, присвячених дослідженню літературного стилю, цілісності літературного твору, ритму художньої прози

радянський літературознавець, семіології, автор робіт, присвячених дослідженню літературного стилю, цілісності літературного твору, ритму художньої прози

Професор кафедри теорії літератури Донецького національного університету, доктор філологічних наук. Один із засновників Донецької філологічної наукової школи

Спектр наукових інтересів літературознавця широкий: від вивчення ритму вірша і прози як необхідної умови побудови цілісності до філософського осмислення твору як діалогу та події (в тому сенсі, який вкладав в це поняття М . М. Бахтін).

Серед його робіт: загальнотеоретичні роботи про сенс поняття художньої цілісності, про сучасному розумінні цієї найважливішої категорії літературної теорії, що становить основу його концепції. Саме через поняття цілісності їм даються визначення таких ключових понять, як художній твір і художність літератури.

Одним з головних наукових відкриттів Гіршмана стала розроблена ним у 1970-ті роки концепція ритму прози, згідно з якою в ній, як і у вірші, неминуче діють ритмічні закономірності. Причому не той абстрактний «ритм взагалі», про який пишуть багато літературознавці, а цілком об'єктивний, піддається науковому опису не в меншій мірі, ніж віршований - тільки більш складний і варіативний у порівнянні з елементарним ритмом віршованої мови.

Багато статті М. М. Гіршмана пов'язані з розумінням літератури як форми комунікації. З цієї позиції Гіршман аналізує творчість Пушкіна як єдине ціле, розглядає творчий діалог Тютчева та Володимира Соловйова, розбирає концепцію Бахтіна і поняття «літературний твір».

Михайло Мойсейович Гіршман - член Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Учасник та організатор численних конференцій в області семіотики, літературознавства, культурології, естетики, юдаїки.

Роботи

  • Гіршман М. М. Єврейська і християнська інтерпретації Біблії в пізньої античності. М., 2002.
  • Гіршман М. М. Літературний твір: Теорія художньої цілісності. М., 2002.
  • Гіршман М. М. Аналіз поетичних творів О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, Ф. І. Тютчева. М., Вища школа, 1981. (Текст: Аналіз поетичних творів О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, Ф. І. Тютчева (фрагменти )).
  • Гіршман М. М. Архітектоніка буття-спілкування - ритмічна композиція віршованого тексту - неможливе, але безсумнівну досконалість поезії / / Аналіз одного вірша. «Про що ти виєш, вітру нічний? ..» Твер, 2001. (Текст: Архітектоніка буття-спілкування - ритмічна композиція віршованого тексту - неможливе, але безсумнівну досконалість поезії.)
  • Гіршман М. М. Про ритмічної композиції вірша С. Гандлевського «Всі голосно цокає. Під сірникові марші ... »/ / Третє літературознавство. Матеріали філолого-методологічного семінару (2007-2008) / Под ред. Б. В. Орєхова та С. С. Шаулова. - Уфа: Вагант, 2009. - С. 138-145 (Текст: Про ритмічної композиції вірша С. Гандлевського «Всі голосно цокає. Під сірникові марші ... »).
  • Гіршман М. М. Стиль і поетичне словотвір в ліриці Ф. І. Тютчева / / Літературознавчий збірник: творчість Ф. І. Тютчева: філологічні та культурологічні проблеми вивчення. Вип. 15-16. - Донецьк: ДонНУ, 2003. - С. 6-15. (Текст: Стиль і поетичне словотвір в ліриці Ф. І. Тютчева.)
  • Гіршман М. М. Літературний твір. Теорія і практика аналізу М., Вища Школа, 1991.
  • Гіршман М. М. Ритм художньої прози. Монографія М., Рад. письменник, 1982.

Комментарии

Сайт: Википедия