Наши проекты:

Про знаменитості

Царліно: біографія


Царліно біографія, фото, розповіді - Джозеф
-

Джозеф

Біографія

Вільним мистецтвам навчався у францисканців у рідному місті (вчителя: з граматики - Дж.Е.Санезе, з арифметики і геометрії - Дж.Атанаджі, з музики - Ф. М. Дельфіко). Співочий (1536), потім органіст (1539-40) у кафедральному соборі Кіоджа. Після висвячення в сан (1540) керівник хорової капели (capellano) школи Св. Франциска в Кіоджа. Переїхавши до Венеції (1541), продовжив навчання музиці, ставши учнем Адріана Вілларта. Там же вивчав логіку і філософію (К. ??да Ліньяме), давньогрецька мова (Г. Фьяммінго). З 1565 капельмейстер і органіст собору Св. Марка. Серед учнів Царліно: Вінченцо Галілей, Дж. Дірута, Дж. Артузов, можливо, також К. Меруло. Мотети (на 4-6 голосів) і мадригали (на 5 голосів) Царліно написані в консервативній імітаційно-поліфонічної техніки, з обмеженим використанням хроматики і прийомів музичної риторики.

Музично-теоретичне вчення

На тлі пошуків «давньогрецької» монодії, що завершилися на початку XVII століття встановленням гомофонного складу, а також інтенсивних експериментів в області хроматики і мікрохроматікі Царліно виступив як традиціоналіст, апологет контрапункту як основи композиційної техніки та одноголосних ладів як основи звуковисотного системи:

n

Контрапункт - це узгодженість, або стрункість, яка народжується з якогось цілого, складеного з різних частин, тобто різних мелодій, укладених в [багатоголосої] музиці і утворених голосами, які відстоять один від одного на сумірні і гармонійні інтервали (те, що в ч.II гл.12 я назвав гармонією в особливому значенні слова, harmonia propria). Можна також сказати, що контрапункт - це вид гармонії, містить в собі різні зміни звуків, або співочих голосів, [по висоті], виражених певним числовим ставленням і розмірених часом, або ж так: [контрапункт -] це якесь майстерне об'єднання різних звуків, доведене до узгодженості.

n

Найголовніше досягнення Царліно - теоретичне і естетичне виправдання великого і малого тризвуків, побудоване на свідомо відроджуваної ним «античної» концепції звучного числа (numero sonoro). «Природна» обгрунтування для малого тризвуку Царліно знайшов, поділивши квінту арифметичним середнім (6:5:4, наприклад,C-es-g), для великого - гармонійним середнім (15:12:10, наприклад,ceg). Таке обгрунтування (при всій його спекулятивності) реєструє повне і остаточне визнання інтервалікі чистого ладу в якості звукової матерії для багатоголосої музики. Знамениті емоційні характеристики обох терцій лягли в основу численних пізніших (також емоційно) характеристик мажору і мінору:

n

Якщо велика терція знаходиться в нижній частині квінти, то гармонія робиться веселою (allegra), а якщо вона знаходиться зверху, то гармонія стає сумною (mesta).

n

У вченні про ладі Царліно в цілому тримався середньовічної концепціїмонодіческіммодальних ладів, для яких встановив ( як і Глареан) 12 різних октавних звукорядів. Разом з тим, він зробив характерне визнання, що в основі одних звукорядів лежить мала терція, інших - велика терція. Симптоматично, що сам порядок ладів також змінився: як «першого ладу» Царліно встановив октавний звукоряд відC(до). Структурна схема всіх 12 ладів Царліно:

Твори (трактати)

 • Music treatises: Facsimile and transcription by Frans Wiering. Utrecht:, 1997 (= Thesaurus Musicarum Italicarum, vol. 1) (CD-ROM, що містить всі трактати Царліно у вигляді факсиміле і у вигляді розпізнаного тексту у форматі SGML).
 • Dimostrationi harmoniche [«Докази гармоніки» ]. Venezia, 1571; репринт: New York: Broude Brothers, 1965 (Monuments of music and music literature in facsimile, II / 2); Ridgewood, NJ: Gregg Press, 1966.
 • Sopplimenti musicali [«Додатки до музиці »]. Venezia, 1588; репринт Ridgewood, NJ: Gregg Press, 1966.
 • Le istitutioni harmoniche [«Основи гармоніки», в чотирьох книгах]. Venezia, 1558; репринт видання 1558 - New York: Broude Brothers, 1965 (Monuments of music and music literature in facsimile, II / 1); репринт Venezia, 1562; 2-е, виправлене і доповнене видання, Venezia, 1573; репринт 2-го видання Ridgewood, NJ: Gregg Press, 1966.
 • De tutte l'opere del R.M. Gioseffo Zarlino. Venezia, 1588-89, в 4 томах (повне зібрання творів Царліно; репринт Hildesheim: Georg Olms, 1968).

Переклади трактатів

 • Встановлення гармонії. Переклад О.П.Рімского-Корсакова / / Музична естетика західноєвропейського середньовіччя і Відродження, під ред. В. П. Шестакова .- М., 1966, сс.423-510 (фрагменти).
 • Докази гармонії. Переклад М.В.Іванова-Борецького / / Музична естетика західноєвропейського середньовіччя і Відродження, під ред. В. П. Шестакова .- М., 1966, сс.510-514 (фрагменти).
 • Theorie des Tonsystems: das erste und zweite Buch der "Institutioni harmoniche" (1573), aus dem Italienischen ?bersetzt , mit Anmerkungen, Kommentaren und einem Nachwort versehen von Michael Fend. Frankfurt am Main, New York: P. Lang, 1989. (1-а і 2-я книги трактату «Основи гармоніки» [другої редакції] в перекладі на німецьку мову).
 • The art of counterpoint. Part three of 'Le istitutioni harmoniche ', 1558. Translated by Guy A. Marco and Claude V. Palisca / / Music theory translation series. New Haven: Yale University Press, 1968 (переклад 3-ї книги трактату «Основи гармоніки» [першій редакції] на англ. Мова).
 • On the modes: part four of Le istitutioni harmoniche, 1558, translated by Vered Cohen. Edited with an introduction by Claude V. Palisca / / Music theory translation series. New Haven: Yale University Press, 1983 (переклад 4-ї книги трактату «Основи гармоніки» [першій редакції] на англ. Мова).
 • Clendinning JPZarlino and the Helicon of Ptolemy / / Theoria 2 (1987), pp.39-58 (коментований переклад III.3 трактату «Додатки до музики» на англ. мова).

Комментарии

Сайт: Википедия