Наши проекты:

Про знаменитості

Гаррі Стек Салліван: біографія


Гаррі Стек Салліван біографія, фото, розповіді - американський психолог і психіатр, представник неофрейдизму
-

американський психолог і психіатр, представник неофрейдизму

Біографія

Захистивши докторську дисертацію в 1917 році, почав свою кар'єру як військовий медик в першій світовій війні. Спеціалізація в галузі практичної психіатрії стимулювала його інтерес до теоретичної психології. З 1923 року він є професором в університетській Мерілендськом медичній школі, в 30-40-х роках читає лекції з психіатрії та психології в різних університетах. У 1948 році він починає видання двох журналів: "Журналу біології і патології" та "Журналу для вивчення інтерперсональних процесів".

Погляди

Свою теорію Салліван назвав "интерперсональной теорією психіатрії". В її основі лежать три принципи, запозичені з біології: принцип комунального (громадського) існування, принцип функціональної активності та принцип організації. При цьому Салліван модифікує і поєднує у своїй концепції два найбільш поширених у США психологічних напрямки: психоаналіз і біхевіоризм.

Особа людини, по Саллівану, є не вродженою якістю, але формується в процесі спілкування дитини з оточуючими, т. е. "Особистість - це модель повторюваних міжособистісних, інтерперсональних відносин". У своєму розвитку дитина проходить кілька етапів - від дитинства до юнацтва, причому на кожному етапі формується певна модель. У дитинстві ця модель формується на основі спільних з однолітками ігор, в пред'юношестве - на основі спілкування з представниками протилежної статі і т.д. Хоча дитина не народжується з певними соціальними почуттями, вони формуються у нього в перші дні життя, їх розвиток пов'язаний з прагненням людини до розрядки напруги, створюваного його потребами.

Салліван вважав, що потреба і створює напруженість, і формує способи її подолання динамізм, які є не тільки моделями енергетичних трансформацій, але і своєрідним способом накопичення досвіду, знань, необхідних для задоволення потреб, для адаптації. При цьому існують більш і менш важливі для життя динамізм, які задовольняють різні за ступенем важливості потреби. Головними, провідними для всіх людей потребами Салліван вважав потреба в ніжності і потреба в уникненні тривоги. Проте можливості їх задоволення різні, так як для реалізації потреби в ласці існують певні динамізм, що допомагають дитині отримувати її від близьких. Джерела ж тривоги настільки різноманітні і непередбачувані, що не можна повністю виключити можливість неприємних, що викликають занепокоєння подій з життя чоло століття. Таким чином, ця потреба в уникненні тривоги стає провідною для особистості і визначає формування "Я-системи", що лежить в її основі.

Говорячи про "Я-системи", Салліван виділяє три її структури: хороше Я, погане Я і не-Я. Прагнення до персоніфікації себе як хорошого Я і уникнення думок про себе як про поганий Я є найбільш важливими для особистості, так як думка про себе як про поганий є джерелом постійної тривоги. Для захисту своєї позитивної персоніфікації людина формує спеціальний механізм, який Салліван назвав виборчим увагою. Цей механізм відсіває всі подразники, які можуть принести тривогу, змінити думку людини про себе. Так як основні причини тривоги криються в спілкуванні з іншими людьми, то виборче увагу регулює не тільки власну персоніфікацію, але і образи інших людей.

Виходячи з ідеї про пріоритетний вплив спілкування на розвиток особистості, Салліван, природно, приділяв велику увагу вивченню характеру спілкування, формування образів оточуючих. Йому належить основне для соціальної психології вивчення ролі стереотипів у сприйнятті людьми один одного, дослідження формування контролюючих моделей, які оптимізують процес спілкування.

Хоча Салліван поділяв думку психоаналітиків про несвідомому характері основних потреб (зокрема, потреб у ніжності і уникнення тривоги), проте він заперечував думку про їх природжений характер, як і про уродженості агресивного інстинкту. Він вважав, що і агресія, і занепокоєння з неминучістю розвиваються у дитини вже в перші дні його життя. Він заражається занепокоєнням від матері, яка хвилюється, чи добре йому, ситий він, чи здоровий. У подальшому з'являються вже власні причини для занепокоєння, що стимулюють розвиток виборчого уваги. Незадоволення важливих для дитини потреб призводить до розвитку агресії, причому в залежності від того, яка структура Я-системи більш розвинена - хороше Я або погане Я, - домінує той чи інший спосіб розв'язання ситуації. Так, при домінуванні поганого Я вина найчастіше перекладається на інших. Ці ідеї Салливена лягли в основу деяких тестів.

Теорія Саллівана стала однією з перших спроб поєднати різні підходи до розуміння закономірностей розвитку особистості. Успішність цього досвіду призвела до прагнення сучасних психологів запозичувати найбільш значущі погляди і відкриття з різних психологічних шкіл, розширюючи рамки традиційних напрямів. Роботи Саллівана дуже вплинули не тільки на психологію особистості, але й на соціальну психологію, поклавши початок численним дослідженням особливостей сприйняття при спілкуванні людей.

Комментарии

Сайт: Википедия