Наши проекты:

Про знаменитості

Ірина Володимирівна Арнольд: біографія


Ірина Володимирівна Арнольд біографія, фото, розповіді - радянський і російський лінгвіст, фахівець в області лексикології, стилістики, риторики, основоположник наукової школи стилістики декодування
07 серпня 1908 - 22 травня 2010

радянський і російський лінгвіст, фахівець в області лексикології, стилістики, риторики, основоположник наукової школи стилістики декодування

Найбільш значущі роботи

1. Ідентичність петербуржців / / Вчені записки ЛДУ ім. А. С. Пушкіна. Том IX Питання германської та романської філології. Випуск 2. - СПб, 2003

2. Проблеми діалогізму, інтертекстуальності та герменевтики: (В інтерпретації мистецтв. Тексту) / РГПУ ім. А. І. Герцена. - СПб. Освіта, 1997

3. Семантична структура слова в сучасній англійській мові та методика її дослідження: на матеріалі іменника. Монографія. - Л., Просвітництво, 1966.

4. Лексикологія сучасної англійської мови (The English Word). - М., Вища школа, 1986.

5. Стилістика. Сучасний англійська мова. Підручник для вузів (7-е видання). - М., Флінта-Наука. 2007.

6. Семантика, стилістика, інтертекстуальність. СПб, СПбГУ, 1999

7. Епіграф і епітафія / / STUDIA LINGUISTICA XVII. Мова і текст у проблемному полі гуманітарних наук: Збірник. - СПб.: Борей Арт, 2008.

8. Основи наукових досліджень в лінгвістиці: Навчальний посібник. - М.: Вища школа, 1991.

Комментарии

Сайт: Википедия