Наши проекты:

Про знаменитості

Микола Григорович Кулябка-Корецький: біографія


Микола Григорович Кулябка-Корецький біографія, фото, розповіді - російська земський статистик і публіцист

російська земський статистик і публіцист

Після закінчення Київського університету недовго служив у судовому відомстві. Після публіцистичних занять (у «Знаннях», «Вітчизняних записках», «Земському огляді», «Земство» тощо) з 1880 став працювати в полтавському губернському земстві, де з 1889 по 1896 обіймав посади завідувача статистичним, а потім економічним бюро цього земства. Головною заслугою Кулябка-Корецького у розвитку земської статистики можна вважати вироблення програми земської статистики «Щорічників». З 1897 по 1900 був секретарем Імператорського вільного економічного товариства і редактором його «Праць». У Полтаві під редакцією Кулябка-Корецького були видані VIII-XV тт. економічного опису губернії, складені зведення постанов полтавського губернського земства за 1862-1885, огляди сільського господарства і багато окремі монографії та доповіді з статистико-економічних питань. Зі статей в «Працях Імператорського вільного економічного товариства» виділяється «Історичний нарис діяльності Імператорського вільного економічного товариства з часу його заснування» (1897), «До історії продовольчої справи в Росії» (1898) і «Райони хлібної продуктивності Європейської Росії і Західному Сибіру» (1903).

Комментарии

Сайт: Википедия