Наши проекты:

Про знаменитості

Джордж Говард Дарвін: биография


Дарвіну були властиві величезна працьовитість і терплячість, відповідальне ставлення до роботи, скромність в оцінці власного внеску в науку і глибоке розуміння того, що повинно бути зроблено саме в даний момент. Лорд Мултон писав:

n
n

... він казав мені неодноразово в останні роки, що він відчував відразу до арифметичним обчислень, і що ці розрахунки були нудні й болісні для нього, як і для будь-якого іншого людини, але що він розумів, що вони повинні бути проведені, і що неможливо змусити когось ще робити їх.

n
n
Оригінальний текст(англ.)
n
n

... he told me more than once in later life that he detested Arithmetic and that these calculations were as tedious and painful to him as they would have been to any other man, but that he realised that they must be done and that it was impossible to train anyone else to do them.

n
n
n
n

Наукова діяльність

Загальні зауваження

У основі наукової роботи Дарвіна, незважаючи на різноманітність її напрямів і результатів, лежав глибокий інтерес вченого до питань космогонії, минулого Землі і Сонячної системи. При цьому завдання, які він вирішував, не представляли для нього чисто математичного інтересу, а носили яскраво виражений прикладний характер. Своєю метою він бачив не розробку математичного методу вирішення тієї чи іншої проблеми, а досягнення конкретного результату, який міг би наблизити його до розуміння природних чи астрономічних процесів. З цієї причини він не обмежував себе пошуком аналітичного рішення поставленої задачі і при необхідності брався за проведення трудомістких і тривалих чисельних обчислень, якщо це обіцяло принести важливі наукові плоди. У своїй роботі Дарвін завжди віддавав перевагу кількісним результатами перед якісними оцінками. Незважаючи на те, що не всі його вихідні гіпотези і припущення були досить переконливо обгрунтовані, прагнення до отримання кількісного результату в кожному випадку справила величезний вплив на наукову методологію того часу. Як писав Ернест Вільям Браун, учень Дарвіна,

N
n

Демонстрація необхідності кількісного і всебічного аналізу проблем космогонії і небесної механіки була, мабуть, одним з його основних вкладів у науку ... Хоча висування припущень і формування нових гіпотез повинні тривати, однак мала вага нині мають ті з них, які обгрунтовані тільки лише загальними міркуваннями ... У цьому відношенні, навіть якщо немає ніяких інших причин, робота Дарвіна відзначає цілу епоху.

n
n
Оригінальний текст(англ.)
n
n

The exhibition of the necessity for quantitative and thorough analysis of the problems of cosmogony and celestial mechanics has been perhaps one of his chief contributions ... While speculations and the framing of new hypotheses must continue, but little weight is now attached to those which are defended by general reasoning alone ... If for no other reason, Darwin's work marks an epoch in this respect.

n
n
n
n

У некролозі, присвяченому Дарвіну, лондонська «Таймс» так охарактеризувала його дослідницьку манеру:

n
n

Він не виявив особливих здібностей у винаході нової апаратури або виборі елегантних методів; його проблеми були вирішені «лобовою атакою», подоланням їх опору з повною рішучістю.

n
n
Оригінальний текст(англ.)
n
n

He showed no great skill in invention of new machinery, or selection of elegant methods; his problems were solved by "frontal attack ", by wearing down their resistance with sheer determination.

n
n
n
n

Ранні роботи

Перші наукові роботи Дарвіна, що з'явилися в 1875 році, ще не були об'єднані спільною ідеєю або метою. У них він розглянув деякі особливості опису еквіпотенціальних ліній, дав графічний метод обчислення другий еліптичного інтеграла і побудови картографічної проекції на межу багатогранника.