Наши проекты:

Про знаменитості

Сергій Олександрович Токарєв: біографія


Сергій Олександрович Токарєв біографія, фото, розповіді - вчений-етнограф, історик етнографічної науки, дослідник релігійних поглядів, доктор історичних наук, професор МДУ, заслужений діяч науки Якутській АРСР
-

вчений-етнограф, історик етнографічної науки, дослідник релігійних поглядів, доктор історичних наук, професор МДУ, заслужений діяч науки Якутській АРСР

Двічі кавалер ордена Трудового Червоного прапора (1945 і 1979), кавалер ордена Дружби народів (1975), нагороджений медаллю «За доблесну працю в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр..» (1945). Державна премія СРСР (1987, посмертно).

Біографія

С. А. Токарєв народився в родині директора гімназії. У 1917 році почав працювати викладачем у школі. У 1921 році вступив на факультет суспільних наук, а в 1925 році закінчив його. З 1927 року працював науковим співробітником Центрального музею народознавства, де в 1932 році очолив сектор Півночі. Також працював науковим співробітником Московської публічної бібліотеки викладачів комуністичного університету трудящих Сходу (КУТВ), Державної академії історії матеріальної культури (ГАИМК) та Центрального антирелігійного музею. У роки евакуації очолював кафедру історії Абаканського учительського інституту.

У 1943 році запрошений до створеного у системі АН СРСР Інститут етнографії (нині Інститут етнології та антропології) ім. М. М. Миклухо-Маклая на посаду завідувача сектором народів Америки, Австралії та Океанії. З 1961 року очолює сектор етнографії народів зарубіжної Європи. Одночасно з 1956 по 1973 рік завідує кафедрою етнографії на історичному факультеті МДУ.

Наукова діяльність

У 1935 році отримав ступінь кандидата історичних наук без захисту дисертації. У 1940 році захистив докторську дисертацію «Суспільний лад якутів у XVII-XVIII ст." У 1943 визнаний гідним звання професора.

Почавши з етнографії тюркомовних народів (алтайців, Хакасія, якутів) С. А. Токарєв згодом зацікавився соціальною організацією і культурною історією австралійських аборигенів, індіанськими народами, етнографією народів Зарубіжної Європи, етногенез, матеріальної і духовної культурою народів СРСР. Таке різноманіття наукових інтересів обумовлювалося загальновизнаним енциклопедизм вченого.

Ще однією сферою наукових інтересів С. А. Токарєва стала історія російської та зарубіжної етнографії. Підсумком його багаторічної роботи стала низка монографій, до цих пір не втратили свого значення.

Важливе місце в житті вченого займала видавнича діяльність, орієнтована на інтереси самого широкого кола читачів. Під його редакцією вийшли роботи численних зарубіжних авторів: Дж. Дж. Фрезера, Ті Ранзі Хіро (Пітера Бака), А. Елькіна, Ю. ЛІПС, Т. Хейєрдала, П. Уорслі та багатьох інших. Токарев був членом редколегій багатотомних видань «Казки і міфи народів Сходу», «Дослідження з фольклору і міфології Сходу», 20-томного «Країни та народи», 2-томного «Міфи народів світу».

Викладацька діяльність

Разом з колегами С. П. Толстовим, М. М. Чебоксарова, Б. О. Долгих, В. І. Чічеровим - їм сформована система етнографічного освіти, завдяки якій кафедра етнографії МДУ на довгий час отримала статус провідного навчального закладу цього профілю. Токарєв читав фундаментальні курси: «Історія первісного суспільства та основи етнографії», «Історія релігій», «Історіографія етнографії», «Етнографія Австралії та Океанії», «Етнографія Америки», «Етнографія Зарубіжної Європи» та ряд інших.

Наукові роботи

Автор більше 200 статей і передмов до різних видань.

Роботи про вченого

Комментарии

Сайт: Википедия