Наши проекты:

Про знаменитості

Григорій Сковорода: біографія


Григорій Сковорода біографія, фото, розповіді - український і російський філософ, поет, педагог
-

український і російський філософ, поет, педагог

Біографія

Григорій Сковорода народився 22 листопада (3 грудня) 1722 року в селі Чорнухи (нині Чорнухинського району Полтавської області Україна) в родині козака. Спочатку навчався в Київській духовній академії, а потім був відправлений у придворну співочу капелу (у Санкт-Петербург). У 1744 році отримав звільнення з посади співочого, у званні придворного уставщика, і перебрався до Києва продовжувати навчання в академії. Бажаючи постранствовать по світу, прикинувся божевільним, внаслідок чого був виключений з бурси. Незабаром як церковник при генералові Вишневському відправився за кордон. За три роки побував у Польщі, Угорщини (був у Токаї), Австрії (за деякими даними, також в Італії та Німеччині), оволодів кількома мовами, в тому числі латиною, старогрецькою, староєврейською та німецькою. Знав як давню, так і новоєвропейську філософію. На початку 1750-х викладав поетику в Переяславській семінарії, був також домашнім учителем. Написав для семінарії «Керівництво про поезію», коли ж переяславський єпископ зажадав, щоб Сковорода викладав предмет по старовині, Сковорода не погодився, внаслідок чого був звільнений. У 1759-1769 викладав у Харківському Колегіумі. За неортодоксальні думки, до того ж витлумачені в перекрученому сенсі, двічі був відсторонений від роботи, але повертався. Будучи відсторонений в третій раз, вже до викладацької діяльності не повернувся. У наступні роки Сковорода здебільшого вів життя мандрівного філософа-богослова, блукаючи по Слобідській Україні, зупиняючись у селянських хатах. Він відмовлявся від пропонованих йому посад і занять, присвячуючи свій час повчанню людей моральності - як словом, так і своїм способом життя. Праці філософа за життя не друкувалися. Помер 29 жовтня (9 листопада) 1794 року в селі Пан-Іванівка Харківської губернії (нині село Сковородинівка Золочівського району Харківської області).

Світогляд

Зразком для свого богослов'я Сковорода вважав олександрійську школу, а також особливо почитав Сенеку і Марка Аврелія. У своїй філософії Сковорода був близький до пантеїзму. Всесвіт він бачив складається з трьох світів - макрокосму (всесвіт), мікрокосму (людина) і якоїсь «символічною» реальності, сполучною великий і малий світи, ідеально їх у собі відбиває (наприклад, за допомогою священних текстів на кшталт Біблії). Кожен з цих світів складається з «двох натур» - видимої (тварної) і невидимою (божественної). Сковорода приділяв значну увагу не тільки християнської традиції у філософії, а й античної спадщини, зокрема ідеям платонізму і стоїцизму. Дослідники знаходять в його філософії риси як містицизму, так і раціоналізму. Г. С. Сковороду нерідко називають першим філософом Російської імперії. За свій незвичайний спосіб життя, а також через те, що більшість своїх філософських творів Сковорода написав у діалогічній формі, він отримав також прізвисько «російського Сократа». У дослідженні спадщини Сковороди є кілька тенденцій. Зокрема, радянськими вченими він інтерпретувався зазвичай як просвітитель, антиклерікал і демократ. Російська релігійна філософія початку XX століття розглядала його як свого зачинателя. Між тим, сучасний дослідник А. В. Малінов приходить до висновку, що у Сковороди взагалі не було філософської системи або філософського вчення в строгому сенсі слова: «Він мудрець і вчитель життя, у творчості якого виявляється шкільний синкретизм філософських, богословських, філологічних проблем і мов ».

Філософські трактати і діалоги

У своїх роботах Сковорода майже ніколи нікого не цитує і ні на кого не посилається.

Виняток становить величезний пласт цитат з Священного Писання.

 • Книжечка про читання священних. писання, наречена Дружина Лотова (1780)
 • Діалог, або разглагол про стародавньому світі
 • НаркіссНаркісс. Разглагол про те: пізнай себе»)
 • Лайка архістратига Михайла зі Сатанів про се: легко бути благим (1783)
 • Бесіда, названа двоє, про те, що блаженним бути легко
 • Сад божественних пісень
 • Початкова двері до християнського гречності (1769-1780)
 • Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті (Розмова дружній про душевний світі)
 • Ікона Алківіадская
 • Кільце. Дружня розмова про душевний світі
 • Асхань («Сімфоніа, наречена Книга Асхань про познаніі самого себе»)
 • Потоп зміін (кінець 1780-х)
 • Книжечка, звана Silenus Alcibiadis, сиріч Ікона Алківіадская (ізраїльських змій) (1776)
 • Алфавіт світу (Розмова, званий алфавіт, або буквар світу; 1775)
 • Пручи бісу зі Варсавва

Комментарии