Наши проекты:

Про знаменитості

Постум Руф Фест Авіен: біографія


Постум Руф Фест Авіен біографія, фото, розповіді - давньоримський поет і письменник другої половини IV століття, родом з Етрурії
-

давньоримський поет і письменник другої половини IV століття, родом з Етрурії

Судячи із збережених працям, до голосно дебатуватися його сучасниками релігійних питань Авіен був абсолютно байдужий. Крім деяких інших, тепер здебільшого втрачених, творів у перифраз «?????????» Арата, Авіен написав ще два віршованих периплах, з яких «Descriptio orbis terrae» полягає в перифрази географічного вірші Діонісія Періегета латинськими гекзаметрами, a «Ora maritima», написана ямбами і дійшла до нас тільки в уривках, містить дорогоцінний матеріал, почерпнутий з давніх джерел, хоча й спотворений пізнішими додаваннями.

Тексти та переклади

  • Латинські тексти
  • Відомості про Скіфії і Кавказі. / / ВДИ. 1949. № 4. С. 237-243.
  • У серії «Collection Bud?»:Avi?nus. Les Ph?nom?nes d'Aratos. Texte ?tabli et traduit par J. Soubiran. 2e tirage 2003. 400 p.
  • Авіен. / Пер. С. П. Кондратьєва. / / Антична географія. М.: 1953. С. 324-337.

Комментарии

Сайт: Википедия