Наши проекты:

Про знаменитості

Христі Раункіер: біографія


Христі Раункіер біографія, фото, розповіді - датський ботанік
-

датський ботанік

Автор найбільш поширеною системи життєвих форм рослин, що лежить в основі ландшафтно-біономіческой географії рослин. В основу системи покладено ознаки розміщення та зимової захисту органів поновлення.

Друковані праці

 • Raunki?r Ch. Recherches statistiques sur les formations v?g?tales. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (3), 1-80
 • Raunki?r Ch. Nitratindholdet hos Anemone nemorosa paa forskellige Standpladser. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1926, 5 (5), 1-47
 • Raunki?r Ch. Measuring-apparatus for statistical investigations of plant-formations. Botanisk Tidsskrift, 1912, 33, 45-48
 • Raunki?r Ch. Formationsunders?gelse og Formationsstatistik. Botanisk Tidsskrift, 1909 30, 20-132
 • Raunki?r Ch. Om Talforholdene mellem K?nnene hos tvebo Planter og om Talforholdet mellem hanlige og hunlige individer i Afkommet af Hunplanter og tvek?nnede Planter hos Gynodi?cister. Botanisk Tidsskrift, 1905, 26, 86-88
 • Raunki?r Ch. Life-form, genus area, and number of species. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1937, 5. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 343-356
 • Raunki?r Ch. Statistisk Unders?gelse over Forholdet mellem Han-og Hunrakler hos vore Alnus-arter. Botanisk Tidsskrift, 1902 24, 289-296
 • Raunki?r Ch. Comment les plantes g?ophytes ? rhizomes appr?cient la profondeur o? se trouvent plac?s leurs rhizomes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1904, 330-349.
 • Raunki?r Ch. Edderkopper og blomsterbes?gende Insekter. Botanisk Tidsskrift, 1906, 27, 313-316
 • Raunki?r Ch. Om de danske Arter af Stellaria media-Gruppen. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1934, 1. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 3-30
 • Raunki?r Ch. Det arktiske og antarktiske Cham?fyteklima. In: Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming paa hans 70 Aars F?dselsdag den 3. Nov. 1911. Kj?benhavn, 1911
 • Raunki?r Ch. Om biologiske Typer, med Hensyn til Planternes Tilpasninger til at overleve ugunstige Aarstider. Botanisk Tidsskrift, 1904, 26, XIV
 • Raunki?r Ch.) De danske Blomsterplanters Naturhistorie. l. Enkimbladede. Gyldendalske Boghandels Forlag, K?benhavn, 1895
 • Raunki?r Ch. Anatomical Potamogeton-Studies and Potamogeton fluitans. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 253-280.
 • Raunki?r Ch. Plantago intermedia og Plantago major. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1937, 5. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 337-342
 • Raunki?r Ch. ?ber die verh?ltnism?ssige Anzahl m?nnlicher und weiblicher Individuen bei Rumex thyrsiflorus Fingerh. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (7), 1-17
 • Raunki?r Ch. Myxomycetes from the West Indian Islands St. Croix, St. Thomas and St. Jan. Dansk Botanisk Arkiv, 1928, 5 (16), 1-9
 • Raunki?r Ch. Forskellige Vegetationstypers forskellige Indflydelse paa Jordbundens Surhedsgrad (Brintionkoncentration). Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1922, 3 (10), 1-74
 • Raunki?r Ch. Vegetationsorganernes Morphologi og Biologi hos de danske Cyperaceer - Best?vning og Frugts?tning hos de danske Cyperaceer. Botanisk Tidsskrift, 1893, 18, 19-23
 • Raunki?r Ch. Hudcellepapiller hos Carex arenaria. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1937, 5. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 329-336
 • Raunki?r Ch. Plant life forms / transl. from Danish by H. Gilbert-Carter. - Oxford: Clarendon Press, 1937
 • Raunki?r Ch. The life-form spectrum of some Atlantic islands. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1936, 4. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 249-328
 • Raunki?r Ch. The vegetation of the sand dunes north of Sousse. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1935, 3. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 244-248
 • Raunki?r Ch. Dominansareal, Artst?thed og Formationsdominanter. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1928, 7 (1), 1-47
 • Raunki?r Ch. Vegetationen paa Magleh?j (vest for Arres?) og lidt om vore K?mpeh?jes Flora i det hele taget. Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 348-356
 • Raunki?r Ch. Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien. - Kobenhavn: Kristiania Lunos, 1907
 • Raunki?r Ch. Types biologiques pour la g?ographie botanique / / Forhandlinger Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs, 1905. T. 5. P. 347-437
 • Raunki?r Ch. Om Bladst?rrelsens Anvendelse i den biologiske Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 1-13
 • Raunki?r Ch. Sur la v?g?tation des alluvions m?diterran?ennes fran?aises. Mindeskrift i Anledning af Hundredeaaret for Japetus Steenstrups F?dsel (eds HFE Jungersen & E. Warming), K?benhavn, 1914, pp. 1-33
 • Raunki?r Ch. Egern, Mus, og Grankogler. En naturhistorisk Studie. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1920, 2 (4), 1-90
 • Raunki?r Ch. Formationsstatistiske Unders?gelser paa Skagens Odde. Botanisk Tidsskrift, 1913, 33, 197-243
 • Raunki?r Ch. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiaer / transl. from Danish. Introduction by A.G. Tansley. - Oxford: Clarendon Press, 1934
 • Raunki?r Ch. Myxomycetes Daniae eller Danmarks Slimsvampe. Botanisk Tidsskrift, 1888-89, 17, 20-105
 • Raunki?r Ch. Om Livsformen hos Tussilago farfarus. Et lille Bidrag til F?lfodens Naturhistorie. Botanisk Tidsskrift, 1907, 28, 210
 • Raunki?r Ch. Om Papildannelsen hos Aira caespitosa. Botanisk Tidsskrift, 1901, 24, 223-238
 • Raunki?r Ch. Variation hos Tussilago farfarus L. Botanisk Tidsskrift, 1930, 41, 257-258
 • Raunki?r Ch. Notes on the vegetation of the North-Frisian Islands and a contribution to an eventual flora of these islands. Botanisk Tidsskrift, 1889, 17, 179-196
 • Raunki?r Ch. ?ber Homodromie und Antidromie insbesondere bei Gramineen. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1919, 1 (12), 1-22
 • Raunki?r Ch. Sur la transmission par h?r?dit? dans les esp?ces h?t?romorphes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1906, 31-39
 • Raunki?r Ch. Livsformernes Statistik som Grundlag for biologisk Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 42-43
 • Raunki?r Ch. Om Kryptogamernes Betydning for Karakteriseringen af ??Planteklimaterne. Botanisk Tidsskrift, 1920, 37, 151-158
 • B?rgesen F. & Raunki?r Ch. Mosses and Lichens collected in the former Danish West Indies. Dansk Botanisk Arkiv, 1918, 2 (9)
 • Raunki?r Ch. Artstal, Artst?thed og Pr?dominanter i danske Plantesamfund. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, K?benhavn, 1937, 5. h?fte (ed C. Raunki?r), pp. 357-382
 • Raunki?r Ch. Fungi from the Danish West Indies collected 1905-1906. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 1-3
 • Raunki?r Ch. Fr?skallens Bygning og Udviklingshistorie hos Geraniaceerne. Botanisk Tidsskrift, 1887, 16, 152-167
 • Raunki?r Ch. Om danske Agropyrum-Arter. (Isoreagent-Studier II). Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 329-347
 • Raunki?r Ch. Om Valensmetoden. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 289-311
 • Raunki?r Ch. Livsformen hos Planter paa ny Jord. / / Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter - Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling. 7. R?kke. 1909. Bd 8, # 1. P. 1-70
 • Raunki?r Ch. ?ber das biologische Normalspektrum. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (4), 1-17
 • Raunki?r Ch. Om L?vspringstiden hos Afkommet af B?ge med forskellig L?vspringstid [Eng. summ.: On leaftime in the descendants from beeches with different leaftimes]. Botanisk Tidsskrift, 1918, 36, 197-203
 • Ostenfeldt CH & Raunki?r Ch. Kastreringsfors?g med Hieracium og andre Cichorie? [Eng. summ.]. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 409-413

Комментарии

Сайт: Википедия