Наши проекты:

Про знаменитості

Плотін: биография


Перекладачі Гребля на російська мова

Дослідження

 • Marien B., Bibliografia. Critica degli studi plotinian? Bari, 1949.
 • Мелих Ю. Б.Філософія Всеєдності Карсавіна і концепція єдиного у Гребля / / Історико-філософський ежегоднік'97. М., 1999. С. 169-182.
 • Totok W., Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd 1, Fr. / M., 1964, S. 335-43.
 • Асмус В. Ф., Антична філософія, М., Вища школа, 1998.
 • Адо, П'єр.Плотін, або Простота погляду = Plotin ou la simplicit? du regard / Переклад з французької Є. Штофф. - М.: Греко-латинський кабінет Ю.А. Шічаліна, 1991. - (Замовлене видання). - 25000 екз. - ISBN 5-01-003660-6
 • Ситников О. В.Філософія Плотіна і традиція християнської патристики. (Серія «Антична бібліотека. Дослідження»). СПб.: Алетейя. 2001. 242 стор
 • Султанов Ш. З.Плотін. Єдине: витворюючи сила Споглядання. (Серія «Життя чудових людей». Вип. 729). М.: Мол. гв., 1996. 432 стор 10000 екз.
 • Inge W. R., The philosophy of Plotinus, L., 1948.
 • Лосєв А. Ф.Діалектика числа у Гребля. М.: Изд. авт. 1928. 194 стор
 • Челишев П. В.Духовний досвід античного неоплатонізму: Плотин та Прокл про сенс людського життя. М.: Із МГТУ. 2010. 93 стор
 • Лега В. П.Філософія Плотіна і патристика: погляд з точки зору сучасної православної апологетики. М.: Изд-во ПСТБІ. 2002. 123 стор
 • Шічалін Ю. А.Плотін. / / Антична філософія: Енциклопедичний словник. М., 2008. С. 578-589. (Бібліографія)
 • Ріст Дж. М.Плотін: Шлях до реальності = Plotinus: the Road to Reality / Пер. з англ. Є.В. Афанасьєвої, І.В. Берестова. - СПб.: Видавництво Олега Абишко, 2005. - 320 с. - (Серія "Plotiniana"). - 1000 екз. - ISBN 5-89740-104-7
 • Владіславлев М. В.Філософія Плотіна, засновника новоплатоновской школи. СПб., 1868. 330 стор
 • Br? hier Є., Histoire de la philosophie de Plotin, P., 1968.
 • Schwyzer H. R., Plotinos, в кн.: Paulys Realencyclop?die des classischen Altertum., Bd 21, Stuttg., 1951, S. 471-592.
 • Орлов М. А.Вчення Плотіна про душу. Одеса, 1885.
 • Лосєв А. Ф.Історія античної естетики: Пізній еллінізм. М.: Мистецтво. 1980. С. 191-735.
 • Гайденко П. П.Поняття часу в античній філософії (Аристотель, Плотін, Августин) / / Час, істина, субстанція: від античної раціональності до середньовічної. - М., 1991 .- С. 1-18.
 • Henry P., Etudes plotiniennes, v. 1-2, P., 1938-41.
 • Берестов І. В.Свобода у філософії Плотіна. СПб.: Видавництво СПбДУ. 2007. 380 стор ISBN 978-5-288-04234-8
 • Блонський П. П.Філософія Плотіна. М., 1918. 368 стор n
  • Блонський П.П.Філософія Плотіна. - Вид. 2-е, испр .. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2009. - 376 с. - (З спадщини світової філософської думки: філософія античності). - ISBN 978-5-397-00340-7
   nВ ел. вигляді: Частина I: 1, частина III (стор. 1-10, 259-312)
  n
Сайт: Википедия