Наши проекты:

Про знаменитості

Аснін, Володимир Ілліч: біографія


Аснін, Володимир Ілліч біографія, фото, розповіді - радянський і український психолог, послідовник Виготського і представник Харківської школи психології

радянський і український психолог, послідовник Виготського і представник Харківської школи психології

Біографія

Закінчив Академію комуністичного виховання ім. Н. К. Крупської (1927) та аспірантуру в Українському науково-дослідному інституті педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію в 1936. З 1933 працював викладачем психології Харківського педагогічного інституту, де з 1944 по 1950 керував кафедрою психології.

Науковий внесок

У 1930-і рр.. у співпраці з А. Н. Леонтьєвим, А. В. Запорожцем, П. І. Зінченко, П. Я. Гальперіним та іншими представниками Харківської школи психології розробляв основи психологічної теорії діяльності. До цього періоди відносяться його роботи з розвитку мовних значень і мислення (у співавторстві з Запорожцем), перенесення дії і формування рухових навичок (у тому числі в співавторстві з Леонтьєвим) і методології емпіричного психологічного дослідження.

У післявоєнний період працював над питаннями формування волі, дисциплінованому поведінці учнів і мотиви діяльності людини. У 1955 році на Україну вийшов підручник з психології, де глава про волю і мотиви діяльності написана Аснін. Робота над монографією на матеріалі досліджень формування дисциплінованості учнів не була закінчена.

Бібліографія

 • Аснін, В. І. (1935). Дослідження позначення методом перенесення. Збірник досліджень харківської групи; не був опублікований
 • Аснін, В. І. (1956). Про наукової роботи колективу психологів Харківського державного педагогічного інституту. Питання психології, 1956, # 3, с. 113-114
 • Леонтьєв, А. Н. & Аснін, В. І. (1932-33/2003). Перенесення дії як функція інтелекту (Дослідження інтелектуальної діяльності дитини методом варіаційного проблемного скриньки). - А. А. Леонтьєв, Д. А. Леонтьєв, & Соколова, Є. Є. (ред.). Становлення психології діяльності: ранні роботи. Москва: Сенс, 2003, с. 263-66. N
  • Leontiev, A. N. & Asnin, V. I. (1932-1933/2005). Transference of Action as a Function of Intellect: A Study of the Intellectual Activity of the Child Using a Variable Problem Box. Journal of Russian and East European Psychology, 43 (4), July-August 2005, pp. 29-33.
  n
 • Аснін, В. І. (1939). Своєрідність рухових навичок в залежності від умов їх утворення. - Наук. зап. Харківського пед. ін-ту, 1939, т. 1, с. 37-65
 • Аснін, В. І. (1938). До питання про умови надійності психологічного дослідження інтелекту. - В зб.: Тези доповідей наукової сесії Харківської пед. ін-ту, 1938
 • Аснін, В. І. (1941). Про умови надійності психологічного експерименту. - Учений. зап. Харківського пед. ін-ту, 1941, т. VI, с. 125. (Про умови надійності психологічного експерименту. In Ільясов, І. І., & Ляудіс, В. Л. Хрестоматія з вікової та педагогічної психології. Роботи радянських авторів 1918-1945 р. М. 1980. Also in Хрестоматія з вікової та педагогічної психології. Ч.1. / Ред.-Упоряд. О. А. Карабанова, О. І. Подільський, Г. В. Бурменской. - М., 1999). n
  • Asnin, V. I. (1941/1980). The conditions for reliability of a psychological experiment. In Soviet psychology, Winter, 1980-81, 19 (2), 80-99.
  n
 • Аснін, В. І. & Запорожець, А. В. (1935). Семіческій аналіз мовних значень, засвоєних у школі. Збірник досліджень харківської групи; не був опублікований
 • Аснін, В. І. (1941). Про розвиток наочно-дійового мислення у дитини. Праці республіканської Наукової Конференції з педагогікі І псіхології, 1941, Т.ІІ. Психологія. N
  • Asnin, V. I. (1941/1979-1980). The development of visual-operational thinking in children. Soviet psychology, 18 (2), 23-36.
  n

Матеріали / фрагменти про особистість і науковому внесок Аснін

  < li>Зінченко В. П. (2002). «Так, дуже суперечлива фігура ...». Інтерв'ю з В. П. Зінченко 19 листопада 2002.
 • Van der Veer, R. and van IJzendoorn, M. H. (1985). Vygotsky's Theory of the Higher Psychological Processes: Some Criticisms. Human Development, 28, 1-9
 • Зінченко В. П. (2001). Предмет психології? Підйом по духовної вертикалі. «Людина» N травня 2001 Інтерв'ю з В. П. Зінченко.
 • В. І. Аснін. Некролог. Питання психології, 1956, # 6

Комментарии

Сайт: Википедия