Наши проекты:

Про знаменитості

Ігор Васильович: біографія


Ігор Васильович біографія, фото, розповіді - року в с
День народження 14 квітня 1952

року в с

Біографія

У 1974 році закінчив Львівський університет за спеціальністю «Прикладна математика».

У 1978 році - захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики Академії наук України (завідувачем відділом чисельних методів механіки).

З 1989 доктор фізико-математичних наук (Казанський державний університет) за фахом механіка деформівного твердого тіла.

У 1989 році - захистив докторську дисертацію (розробка моделей нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації).

З 1990 по 1997 завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім.

З 1990р президент міжнародного клубу «Прикладна математика».

15.05.1991 обраний за конкурсом дійсним членом (академік) Академії інформатизації СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт.

З 1995 р. приймає участь у Нью-Йоркської Академії наук за напрямом прикладна математика.

З 1999 по 2005 роки - зав.кафедрою ПІ МАУП. Вів курс «Математичні методи в психології». Науковий напрямок психологія і математика. Професор кафедри економіки, інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури.

Професор кафедри електронних видань Української академії друкарства.

Член Вченої редакційної ради Наукового вісника Українського університету в Москві.

Викладає математичні методи, управління проектами. Науковий напрямок - інформаційні системи, теорія систем, системний аналіз.

Автор 156 наукових робіт, серед яких три монографії. Йому належать 12 авторських свідоцтв на винаходи.

Відмінник освіти України.

Бібліографія (зі знайденого)

Джерело електронний каталог - Російської національної бібліотеки:

Журнальні публікації (зі знайденого)

 • Огірко І. В. Застосування методу сіток для визначення оптимального нагріву тонких оболонок: обчислювальний експеримент / / Тези. та прикладні проблеми вирахував. мат.: препр. Ін-ту прикладної мат. ім. М. В. Келдиша АН СРСР - М., 1981. - С.64
 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469-1471.
 • Ogirko IV Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209-213.
 • Огірко І. В. Визначення великих деформацій в оболонці зі змінними характеристиками матеріалу методом послідовної дискретизації / / Всесоюз. конф. "Хутро. Неоднорідних структур": тез. докл. - К., 1983. - С.161-162
 • Огірко І. В. Оптимізація нагріву циліндричної оболонки з довільною температурної залежністю характеристик матеріалу / / Рукопис деп. в Ін-ті кібернетики АН УРСР - К, 1975. - № 112 - С. 14
 • Ogirko IV, Zapotochnyi VI The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640-643.
 • Огірко І. В., Куропась Р.С., І.В. Васьків Застосування оптимізаційних методів при створенні магнітних засобів кріплення друкарських форм / / Стан та перспективи розвитку наук. досліджень у полігр. машинобудуванні (Всесоюз. наук.-дослід. ін-т полігр. машинобудування). - М., 1985 - С. 82-89
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. - Київ: Наук. думка, 1976. - С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. - 1977. - Вип. 5. - С.26-30
 • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. - C.69-72.
 • Огірко І. В. Розрахунок деформацій у армованої конструкції з оргскла з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності тіла / / Мех. композитних мат. - 1984. - № 4. - С. 751. - [Деп. у ВІНІТІ 06.04.1984 р. № 2089-84]
 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VII наук. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 верес. - 2 жовтня. 1975 р.). - Ташкент, 1975. - Ч. ІІІ. - С.5.
 • Огірко І. В., Костецький В.С. Взаємодія циліндричної оболонки з акустичним середовищем і можливості обробки інформації / / Аналіз і обробка акустичної інф. (Дальневост. політехн. Ін-т). - Владивосток, 1982. - С. 32-37
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочутливого тіла ... стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
 • Огірко І. В. Оптимальне управління із застосуванням ЕОМ температурним полем локальної термообробки оболонок / / ??? Всесоюз. конф. "Оптимальне керування в механічних системах": тез. докл. - К., 1980. - С.121-122
 • Огірко І. В. Дослідження оболонок з урахуванням зміни властивостей матеріалу від температури / / Будівельна механіка і розрахунок споруд: реф. інформ .- К, Вища шк., 1977 - Вип. 9. - С. 11-12
 • Огірко І. В. Вплив температурної залежності характеристик матеріалу на умови оптимального нагріву циліндричної оболонки / / Мат. II конф. молодих вчених зап. наук. центру АН УРСР. Секція Механіка. - Деп. у ВІНІТІ № 4529-76. - Ужгород, 1975. - С. 77-82
 • Огірко І. В. Великі переміщення контуру прямокутного отвору в розтягуючої прямокутної пластині з урахуванням температури / / Прикладна хутро .- 1986 - т.22, № 2. - С. 122-125

Комментарии

Сайт: Википедия