Наши проекты:

Про знаменитості

Герман Нуль: біографія


Герман Нуль біографія, фото, розповіді - німецький філософ і теоретик педагогіки
07 жовтня 1879 - 26 вересня 1960

німецький філософ і теоретик педагогіки

Біографія

Навчався в Берлінському університеті, зокрема у Ф. Паулесена і В. Дільтея. Викладав в Єнському університеті (з 1908). У 1920-1937 і 1945-19 професор Геттінгенського університету. Поряд з Е. Шпрангер і Т. Літта провідний представник так званої університетської педагогіки. Один з ініціаторів і теоретик руху реформаторської педагогіки у Веймарській республіці (кн. «Педагогічна рух в Німеччині і його теорія», «Die P?dagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie», в кн. «Handbuch der P?dagogik», Bd l, 1933, 1977 ).

Наукові погляди

Поділяв ідеї «філософії життя» Дільтея, прагнув перенести їх у педагогіку, трактуючи її як науку про розвиток людського духу. Філософія і естетика служили для Нуля передумовами розвитку педагогічної теорії й осмислення педагогічної діяльності. Нуль виступав разом з тим за «автономію педагогіки». З позицій феноменології Нуль обгрунтовував педагогічний процес, педагогічне спілкування як засіб пізнання дитини, привертаючи увагу до виховних проблем. Визнаючи необхідність систематизації філософських, психологічних, соціологічних та інших знань про людину, Нуль підкреслював важливість розвитку власне педагогічного вчення про людину. Ці позиції відображені в «Педагогічній енциклопедії» («Handbuch der P?dagogik») в 5 томах, виданої спільно з Л. Паллатом в 1928-33. Вирішальним вважав біологічну природу людини, т. зв. життєвий шар особистості, в якій бачив основу всіх її душевних властивостей. Завдання педагогіки він вбачав у визначенні можливостей і ступеня втручання з метою внесення коректив для ліквідації відхилень від визначених понад «ритму життя», характеру людини і т. д. Освіта розумів як «перетворення об'єктивного змісту культури в суб'єктивне сприйняття за допомогою стихійної духовної діяльності педагога». Велике значення надавав життєвому досвіду дитини і вважав головним для вихователя вміння його аналізувати. Сила людини, по нулю, в багатстві життєвого досвіду, який повинен бути в школі впорядкований, систематизовано, понятійно розчленований. До вирішення цих завдань зводиться проблема навчання. Концепції Нуля справили великий вплив на розвиток педагогіки в Німеччині.

Твори

  • Charakter und Schicksal, Fr / M, 1949.
  • Die sittlichen Grunderfahrungen, Fr / M, 1949.
  • Erziehersgestalten , Gott, 1958.


Комментарии

Сайт: Википедия