Наши проекты:

Про знаменитості

Василь Павлович Москвін: біографія


Василь Павлович Москвін біографія, фото, розповіді - доктор філологічних наук, професор, лауреат премії Волгоградської області у сфері науки і техніки

доктор філологічних наук, професор, лауреат премії Волгоградської області у сфері науки і техніки

Праці

Монографії:

 • Евфемізми в лексичній системі сучасної російської мови. Изд.4, изд-во URSS, 2010.
 • Семантика і синтаксис російського дієслова. Вид-во Київ. держ. пед. ін-ту іноз. яз., 1993.
 • Теоретичні основи стіховеденія. Вид-во URSS, 2009.
 • Російська метафора. Нарис семіотичної теорії. Изд.3, изд-во URSS, 2007.

Дисертації:

 • Лексико-граматичні засоби вираження инструментальности в сучас. рус. мові: Дис. ... канд. філол. наук. Київ, 1988.
 • Семантика і синтаксис російського дієслова: Дис. ... докт. філол. наук. Київ, 1993.

Навчальні посібники:

 • аргументативна риторика. Вид. 2, вид-во Фенікс, 2008.
 • Стилістика російської мови: Теоретичний курс. Вид. 4, изд-во Фенікс, 2006. Рец. на 1-е вид.:Інфантова Г. Г.,Чесноков П. В./ / Російська мова в школі. 2001. № 6. С. 98 - 100. Рец. на 4-е вид.:Ісаєв Г. Г.,Кайгородова І. М./ / Русская речь. 2007. № 3. С. 125 - 127.
 • Правильність сучасної російської мови. Норма і варіанти. Вид. 2, вид-во Фенікс, 2006.

Словники:

 • Короткий ідеографічний словник сполучуваності. Київ: Вид-во "Світ", 1992.
 • Виразні засоби сучасної російської мови. Стежки і фігури: Термінологічний словник. Изд.3, изд-во Фенікс, 2007.

Основні статті:

 • Антитеза або оксюморон? / / Російська мова в школі. 2000. № 2.
 • Точність і неточність як стилістичні категорії / / Російська мова в школі. 2002. № 6.
 • Стежки і фігури: параметри загальної і приватних класифікацій / / Філологічні науки. 2002. № 4.
 • До співвідношенню понять «мовний жанр», «текст» і «мовленнєвий акт» / / Жанри мовлення. Вип. 4. Саратов, 2005.
 • випливаєабовиразно? / / Русская речь. 2003. № 2.
 • Цитування, аплікація, парафраз: до розмежування понять / / Філологічні науки. 2002. № 1.
 • Про прийомах семантичного акцентування / / Русская речь. 2006. № 2.
 • До визначення поняття «алегорія» / / Русская речь. 2006. № 4.
 • Російська метафора: параметри класифікації / / Філологічні науки. 2000. № 2.
 • Лінгвістична стилізація і пародія / / Русская речь. 2004. № 2.
 • Про форми і функції метономазіі / / Vita in lingua: До ювілею професора С. Г. Воркачева. Краснодар, 2007.
 • Топіка і інвенція / / Русская речь. 2010. № 2.
 • Фігури двозначною мовлення / / Російська мова в школі. 2002. № 2.
 • Розмовна мова як система / / Русская речь. 2005. № 4.
 • Про зевгме, її різновидах і суміжних явищах / / Известия РАН. Сер. літ. і яз. 2010. Т. 69. № 5.
 • Про різновиди перифрази / / Російська мова в школі. 2001. № 1.
 • Двозначність мови як стилістична категорія / / Русская речь. 2008. № 1.
 • Про структурних типах російської метафори / / Російська мова в школі. 1999. № 5.
 • Евфемізми: системні зв'язки, функції та способи освіти / / Питання мовознавства. 2001. № 3.
 • До типології мовних образів / / Известия РАН. Сер. літ. і яз. 2004. Т. 63. № 2.
 • Про типах і формах аргументації до авторитету / / Російська словесність. 2007. № 6.
 • Епітет у художньому мовленні / / Русская речь. 2001. № 4.
 • Ясність і неясність мовлення / / Російська мова в школі і вдома. 2004. № 5.
 • Типологія повторів як стилістичної фігури / / Російська мова в школі. 2000. № 5.
 • Поетичні вольності / / Русская речь. 2009. № 5 і 6.
 • Про типах і функціях звукових повторів / / Російська словесність. 2006. № 8.
 • Художній стиль як система / / Філологічні науки. 2006. № 2.
 • стіховой перенесення (enjambement): типи і функції / / Філологічні науки. 2009. № 4.

Комментарии