Наши проекты:

Про знаменитості

Марциан Мінней Фелікс Капела: біографія


Марциан Мінней Фелікс Капела біографія, фото, розповіді - латинський письменник першої половини V століття, письменник-енциклопедист, філософ, ритор

латинський письменник першої половини V століття, письменник-енциклопедист, філософ, ритор

Творчість

Про життя Марціана не відомо нічого крім того що народився він в північній Африці, а виховувався в Карфагені.

Марциан Капела відомий насамперед як автор написаної в прозі і віршах енциклопедії, присвяченій огляду семи вільних мистецтв, представлених в алегоричних образах юних наречених. Цей твір носить назву «Про шлюб Філології та Меркурія» (лат.«De nuptiis Philologiae et Mercurii»). Філологія являє собою персоніфіковане знання, яке має отримати розумна душа, яка бажає з'єднатися з Божественним Розумом, персоніфікованим в образі Меркурія.

У книзі Марциан дав короткий опис предметів (наукових і навчальних дисциплін), які лежали в основі навчання в пізньоантичної школі. Незвичайна послідовність дисциплін - граматика, діалектика, риторика, геометрія, арифметика, астрономія, гармонія (музика) - пояснюється швидше за все міркуваннями художньої драматургії цілого і не відображає реальну (дидактичну) послідовність. Архітектуру і медицину Марциан експліцитно виключив з навчального циклу.

Праця Марціана, створений на основі чужих книг (головні джерела - «Начала» Евкліда, «Вступ» Порфирія і «Музика» Арістіда Квінтіліана), користувався популярністю у Середньовіччя , оскільки мислився як об'єктивне «латинське» відображення цінного античної традиції.

Видання і перекази

 • Приписуваний Ноткеру давньоверхньонімецька переклад «Про шлюб Філології та Меркурія» видав Graff (B., 1837).
 • De nuptiis Philologiae et Mercurii, ed. J. Willis. Leipzig, 1983 (краще сучасне видання).
 • Перше видання:Vicenza, 1499.
 • Критичну та екзегетичному переробку твори Капели представив Копп (Frankfurt, 1836) , а знову видав Eysspuhardt (Leipzig, 1866).
 • De nuptiis Philologiae et Mercurii, ed. A. Dick. Leipzig, 1925.

Переклади:

 • У серії «Collection Bud?» розпочато видання: опубліковано книги 4, 6, 7.Martianus Capella. Les noces de Philologie et de Mercure n
  • T. VII: Livre VII. L'Arithm?tique. Texte ?tabli et traduit par J.-Y. Guillaumin. 2003. CVI, 220 p.
  • T. VI. Livre VI. La g?om?trie. Texte ?tabli et traduit par Barbara Ferr?. Ouvrage publi? avec le concours du Centre National du Livre. 2007. CIII, 416 p.
  • T. IV. Livre IV. La dialectique. Texte ?tabli et traduit par Michel Ferr?, docteur ?s lettres. Ouvrage publi? avec le concours du Centre National du Livre. 2007. 304 p.
  n
 • Уривки про Скіфії і Кавказі. / / ВДИ. 1949. № 4. С. 278-282.
 • Martianus Capellaand seven liberal arts. / Tr. and notes by W. H. Stahl, R. Jonson, E. L. Burge. In 2 vol. N.-Y.-L., 1971-1977. (Перевидання 1992)

Дослідження

 • Адо І.Вільні мистецтва і філософія в античної думки. Переклад з французької Є. Ф. Шічаліной. М.: ГЛК, 2002.
 • Лосєв А. Ф.Історія античної естетики. Підсумки тисячолітнього розвитку. М.: Мистецтво, 1992. Кн. I. С. 153-161.
 • Петрова М. С.Просопографія як спеціальна історична дисципліна. Макробий Феодосій і Марциан Капела. (Серія «Інтелектуальна історія в текстах і дослідженнях»). СПб.: Алетейя. 2004. 232 стор

Комментарии

Сайт: Википедия