Наши проекты:

Про знаменитості

Марр, Юрій Миколайович: біографія


Марр, Юрій Миколайович біографія, фото, розповіді - російський поет і вчений-сходознавець, син Миколи Марра

російський поет і вчений-сходознавець, син Миколи Марра

Ю.H. Марра належить кілька праць про перської фонетиці, про народну творчість на різних мовах і діалектах Ірану і т. п. Під його редакцією і при безпосередній його участі вийшла у світ хрестоматія перської мови з персько-грузинсько-російським словником, йому ж належать начерки лекції та досвід програми занять з перської мови. Цінність цих посібників, написаних безперечно великим знавцем перської мови і реального життя сучасного йому Ірану, знижується, однак, невдалою системою «аналітичного» листи, яфетідологіческімі захопленнями автора. Надаючи словникової роботі велике значення »Ю. М. Марр був ініціатором та учасником декількох починань з персидської лексикографії. Їм був задуманий колективна праця зі складання словника живої перської мови, матеріали до якого передбачалося видавати окремими випусками. Видання обірвалося, проте, вже на першому випуску і не знайшло згодом свого продовження. Обірвалося з кончиною Ю. Н. Марра і запроваджена ним робота зі складання документованого персько-російського словника. Вийшов у світ I випуск цієї праці вельми цікавий спробою ввести в словник докладне (часом з кресленнями) тлумачення реалій, побутових та етнографічних термінів і т. п. За його ж ініціативою на початку 20-х років було розпочато роботу зі складання історичного словника перської мови , в основі якого повинні були лежати словники до творів окремих авторів (Нізамі та ін.)

Як поет Марр належить до молодшого покоління футуристів, дебютував вже після Жовтневої революції і швидко позбавленому права голосу в радянській офіційній пресі. Його вірші були вперше зібрані і видані лише в 1995 р. Т. Л. Микільської.

Твори

  • Ю. М. Марр: Статті, повідомлення та резюме доповідей, I . М.-Л., 1936, стор V-XVI (там же, стор XVIII-XXI-список праць)
  • Ю. H. Марр: документована перейдено-російський словник,-вип. I, Тіфліс, 1934 (літографія).
  • А. К. Оренду: Персько-російський словник фізичних термінів, Л., 1928 (Матеріали для словника живої перської мови, I). Див пре-дісловія С. Ф. Ольденбурга і Ю. Н. Марра до цього випуску.
  • Ю. М. Марр: Про вимову ? | ? в живій перською,-Ю. М. Марр, Статті, повідомлення та резюме доповідей, I, М.-Л-, 1936
  • Ю. М. Марр, К. І. Чайкін: Хаканом-Нізамі-Руставелі. Ч. II. Тбілісі, 1936
  • Ю. М. Марр: Статті та повідомлення, II, М.-Л., 1939
  • Вибране: У 2 книгах. / Укл., Прим., Підго. тексту Т. Л. Микільської. - М.: Гілея, 1995.
  • Ю. М. Марр: Вираз фонетики вірша у перській листі,-ИАН, СРСР, 1934 № 2 (те ж у скороченому вигляді в кн. «С. Ф. Ольденбургу ...», стор 232-335)
  • Ю. М. Марр: Хаканом-Нізамі-Руставелі. Ч. I. М.-Л., 1935
  • Ю. М. Марр: Зразок бахтіярской літератури,-ДАН-В, 1927

Про нього:

Архів Ю. Н. Марра зберігається в ЛВ ІВ.317

Комментарии

Сайт: Википедия