Наши проекты:

Про знаменитості

Овсій Григорович Ліберман: біографія


Овсій Григорович Ліберман біографія, фото, розповіді - український радянський економіст
02 грудня 1897 - 11 листопада 1981

український радянський економіст

Біографія

Народився в м. Славута Подільської губ. в сім'ї службовця лісового маєтку. З відзнакою закінчив гімназію (1915), юридичний факультет Імператорського університету св. Володимира (1920).

У 1920-1923 рр.. працював службовцем у радянських державних установах УРСР.

У 1923 р. продовжив навчання як практикант Інституту Праці Наркомату Робітничо-Селянської Інспекції УРСР (м. Харків), очолив лабораторію обліку і аналізу виробництва, створив першу в країні станцію машинного обліку на машинобудівному заводі «Серп і Молот» (м. Харків). Викладав у Харківському інституті народного господарства, з 1930 р. у Харківському інженерно-економічному інституті, очолював кафедру організації та планування машинобудівної промисловості. У 1930-1933 р. закінчив машинобудівний факультет ХІЕІ.

У 1947-1950-х рр.. на чолі колективу вчених-економістів розгорнув широку програму досліджень, що охопили машинобудівні підприємства Харкова і Харківської області, створив науково-дослідну лабораторію економіки та планування машинобудівного виробництва Харківської ради народного господарства при Харківському інженерно-економічному інституті.

За результатами досліджень сформулював пропозиції щодо реформи господарського механізму соціалістичної промисловості, які подав у вигляді доповідної записки в ЦК КПРС і виклав у статті «План, прибуток, премія» в газеті «Правда» від 9 вересня 1962 р. Взяв активну участь у розпочатій статтею загальносоюзній економічній дискусії та у розробці економічної реформи 1965 р..

Учнем Є. Г. Лібермана є російський економіст, ак. Д. С. Львов.

Овсій Григорович став доктором економічних наук в 1956, а професором 1959.

В останні роки життя працював професором кафедри статистики та обліку Харківського державного університету ім. А. М. Горького.

Дружина Євсея Григоровича, піаністка і педагог Регіна Горовиць, була рідною сестрою всесвітньо відомого піаніста Володимира Горовиця.

Основні дати життя і творчості

 • 1897, 2 жовтня - народився в м. Славута Подільської губ.
 • 1938-1939 - заарештований органами НКВС за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві і тероризмі, перебував під слідством.
 • 1941-1943 - службовець міністерства фінансів Киргизької РСР.
 • 1930-1941 - завідувач кафедрою економіки та організації машинобудівного виробництва Харківського інженерно-економічного інституту.
 • 1924, 1926 - у науковому відрядженні в Німеччині.
 • 1981, 11 листопада - смерть Є. Г. Лібермана.
 • 1970 - публікує роботу «Економічні методи ефективності суспільного виробництва ».
 • 1939 - захистив дисертацію кандидата економічних наук.
 • 1962, 9 вересня - виступає зі статтею« План, прибуток, премія »в газеті« Правда ».
 • 1923-1929 - практикант Інституту праці Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УРСР, завідувач лабораторією обліку й аналізу виробництва.
 • 1915 - з відзнакою закінчив гімназію в м. Києві.
 • 1921-1923 - службовець Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УРСР.
 • 1944-1946 - науковий співробітник науково-дослідного фінансового інституту (Москва).
 • 1962-1981 - професор кафедри статистики та обліку Харківського державного університету ім. А. М. Горького.
 • 1956 - доктор економічних наук (тема дисертації «Шляхи підвищення рентабельності соціалістичних підприємств »).
 • 1947-1962 - завідувач кафедрою економіки та організації машинобудівного виробництва Харківського інженерно -економічного інституту.

Твори

 • «Про методи обліку продуктивності праці та ефективності раціоналізації» у співавторстві з Є. О. хитає, 1929.
 • «Державний бюджет у нових умовах господарювання», 1970.
 • «Економічні методи підвищення ефективності суспільного виробництва», 1970.
 • «План, прибуток, премія» («Правда ».- 1962 .- 9 верес.)
 • « Планування промислового виробництва і матеріальні стимули його розвитку »(« Комуніст ».- 1956 .- № 10).
 • «Про економічні важелі виконання плану промисловістю СРСР» («Комуніст» .- 1959 .- № 1).
 • «Ще раз про план, прибутку, премії» («Правда» .- 1964 .- 20 верес.)

Бібліографія

 • Михайличенко Д. Ю. Створення колективу вчених-економістів під керівництвом проф. Є. Г. Лібермана і його діяльність в 1947-1959 рр.. (До питання про теоретичну підготовку економічної реформи 1965 р.) / / Історичні записки: Зб. наук. праць. - Вип. 10. - Луганськ, 2006. - С. 105-111.
 • Нариси з історії Харківського національного економічного Університету: Монографія / Д. Ю. Михайличенко, В. Є. Єрмаченко, О. А. Сахно, Під заг. ред. В. С. Пономаренко .- Х., 2005.
 • Пам'яті Є. Г. Лібермана / / ЕКО: Економіка і організація промислового виробництва .- 1983 .- № 2.
 • Селіванов В. М., Богатир А. Е. Ліберман Є. Г. / / Економічна наука в Харківському універсітеті: Колективна монографія .- Х., 2005.

Комментарии

Сайт: Википедия