Наши проекты:

Про знаменитості

Олександр Миколайович Леонтьєв: біографія


Олександр Миколайович Леонтьєв біографія, фото, розповіді - російський генерал, начальник Миколаївської академії Генерального штабу

російський генерал, начальник Миколаївської академії Генерального штабу

Народився 29 серпня 1827 р., походив з дворян Тамбовської губернії. Після закінчення в 1845 р. курсу в Пажеському корпусі він наступного року отримав прапорщика, а через рік - до поручика Лейб-гвардії драгунського полку. Відряджений в 1847 р. до Військової академії, він у наступному році був проведений в штабс-капітани, в 1849 р. відрахований від академії і в тому ж році знову зарахований до Генерального штабу. При випуску з академії Леонтьєв за відмінні успіхи в науках був підвищений до звання капітана, нагороджений срібною медаллю, отримав грошову допомогу і був прикомандирований до зразкових військам. У 1852 р. він був переведений в Гвардійський генеральний штаб, з призначенням на службу в штаб головнокомандуючого гвардійським і гренадерського корпусами, а в наступному році призначений дивізійним квартирмейстером гвардійської кірасирської дивізії. Під час Кримської війни Леонтьєв перебував у складі військ, які охороняли прибережжя Петербурзької губернії від можливої ??висадки англо-французького десанту, а в 1856 р. призначений обер-квартирмейстером гвардійського резервного кавалерійського корпусу. За огляди, маневри і навчання в присутності государя він удостоївся отримати 34 монарших благовоління. У 1860 р. Леонтьєв був призначений обер-квартирмейстером відділення гвардійського корпусу і членом Височайше затвердженої комісії для поліпшень по військовій частині. У 1861 р. він був зроблений в генерал-майори. У наступному році з ним трапилася одна обставина, яка примусила його залишити стройову службу: він випадково зламав собі ногу, і йому запропонували місце начальника Миколаївської академії. За час п'ятнадцятирічного перебування його на чолі академії діяльність останньої була спрямована як до освіти для нашої армії офіцерів Генерального штабу, так і до того, щоб через посередництво академії, хоча б і непрямим чином, сприяти поширенню військової освіти у військах. У 1863 р. в Академію був допущений прийом слухачів Петербурзького гарнізону. У цих двох напрямах діяльність Леонтьєва проявилася в широких розмірах і була дуже плідна, причому більшу підтримку в цій справі він зустрічав з боку академічної конференції, що отримала при ньому значення самостійного дорадчого органу не тільки в питаннях навчальної і наукових питань, а й у деяких адміністративних; з його ініціативи щорічно друкувалися і розсилалися у війська «звіти про заняття конференції». Результатом такої дружної роботи Леонтьєва з конференцією було те, що занять учнів офіцерів був дан більш практичний характер, програми курсів були вироблені згідно вимогам сучасної науки, заснований додатковий курс і встановлені польові поїздки, що поширилися потім по всій армії. При ньому було розроблено і в 1868 р. введено нове положення про академію. За труди по складанню проектів та інструкцій для польових поїздок офіцерів Леонтьєв неодноразово отримував виявлення монаршого благовоління. Плідна діяльність Леонтьєва була відзначена багатьма орденами, до ордена Білого Орла включно.

Помер 24 березня 1878

Джерела

  • Гліноецкій Н . П.Історичний нарис Миколаївської академії Генерального штабу. СПб., 1882.
  • Російський біографічний словник: У 25 т. / під спостереженням А. А. Половцова. 1896-1918.
  • Військова енциклопедія / За ред. В. Ф. Новицького та ін - СПб.: Т-во І. В. Ситіна, 1911-1915. - Т. 14.

Комментарии

Сайт: Википедия