Наши проекты:

Про знаменитості

Джон Мільтон Кейдж: біографія


Джон Мільтон Кейдж біографія, фото, розповіді - американський композитор, один з родоначальників мінімалізму і музичного хеппенінгі, винахідник препарованого фортепіано
05 вересня 1912 - 12 серпня 1992

американський композитор, один з родоначальників мінімалізму і музичного хеппенінгі, винахідник препарованого фортепіано

Творчість

Музика

Література

Літературні роботи Кейджа, в тому числі «Мовчання» (Silence, 1961), «Рік після понеділка» (A Year from Monday, 1968) та «Для птахів» (For the Birds, 1981), виходячи далеко за межі музичної проблематики, охоплюють весь спектр ідей, що стосуються «безцільної ігри» художника і єдності життя, природи і мистецтва.

• «Лекція про ніщо» було надруковано в серпні 1959 року.

 • Петров В. О. Звучні листи Джона Кейджа: графічна нотація і алеаторіка / / Музична семіотика: шляхи та перспективи розвитку: Збірник статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції 13-14 листопада 2008 року / Гл.ред. - Л. В. Саввіна. - Астрахань: Вид-во ОГОУ ДПО АІПКП, 2008. С. 176-189.
 • Переверзєва М. В. Сонорні модальність, або Про один метод композиції Кейджа / / Джон Кейдж. До 90-річчя з дня народження: матеріали наукової конференції. - М., 2004. С. 126-140.
 • Переверзєва М. В. Ритмічні структури в музиці Джона Кейджа: новий принцип організації форми / / Наука про музику. Слово молодих вчених: Матеріали II Всеросійської науково-практичної конференції. - Казань, 2006. С. 259-285.
 • Переверзєва М. В. хепенінги Джона Кейджа / / Outsider abstract journal, 2006. / Http://www/aposition.org/musart3/cage.htm.
 • Холопов Ю. Внесок Кейджа у музичне мислення ХХ століття / / Джон Кейдж. До 90-річчя з дня народження: матеріали наукової конференції. - М., 2004. С. 79-90.
 • Петров В. О. Твори Джона Кейджа для підготовленого фортепіано / / Музичне мистецтво: історія і сучасність: Збірник наукових статей до 40-річчя Астраханської державної консерваторії / Гол. ред. - Л. В. Саввіна, ред.-упоряд. - В. О. Петров. - Астрахань: Видавництво ОГОУ ДПО «АІПКП», 2009. С. 59-68.
 • Петров В. О. акціонізм і його прояв у вокально-інструментальних творах Дж. Кейджа / / Професійна підготовка вокалістів: проблеми, досвід, перспективи: Збірник наукових праць. / Ред.-сост. - Є. В. Круглова. - М.: Видавництво «Супутник +», 2009. С. 104-112.
 • • Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творчий процес як екологія життя. - М., 1993.
 • Петров В. О. Ідеї буддизму в творчому мисленні Джона Кейджа / / Схід і Захід: етнічна ідентичність і традиційне музичну спадщину як діалог цивілізацій і культур: Збірник статей за матеріалами Міжнародного наукового конгресу. / Ред.-сост. - В. О. Петров. - Астрахань: Вид-во ОГОУ ДПО АІПКП, 2008. С. 268-276.
 • Петров В. О. Джон Кейдж. «Европери» (стилістичне обгрунтування) / / Музична освіта в контексті культури: питання теорії, історії та методології: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-23 жовтня 2008 року. / Укл. і відп. ред. Л. С. Дьячкова. - М.: РАМ ім. Гнєсіних, 2009. С. 349-359.
 • Переверзєва М. В. «Числові п'єси» Джона Кейджа / / Музикознавство, 2005. № 4. С. 11-20.
 • Зенкін К. В. Джон Кейдж і «годину нуль» культури / / Джон Кейдж. До 90-річчя з дня народження: матеріали науч-ной конференції. - М., 2004. С. 67-78.
 • Переверзєва М. В. Концепція індетермінізму в концерті для фортепіано та оркестру Джона Кейджа / / Музична академія, 2004. № 4. С. 205-210.
 • Переверзєва М. В. Нові форми Новітньої музики Джона Кейджа / / SATOR TENET OPERA ROTAS. Юрій Миколайович Холопов та його наукова школа (до 70-річчя з дня народження). - М., 2003. С. 268-274.

Комментарии

Сайт: Википедия