Наши проекты:

Про знаменитості

Мордехай Менахем Каплан: біографія


Мордехай Менахем Каплан біографія, фото, розповіді - релігійний філософ, засновник реконструктівізма
День народження 11 червня 1881

релігійний філософ, засновник реконструктівізма

Біографія

Був привезений батьками в США у віці дев'яти років. Здобув початкову релігійну освіту в дусі ортодоксального іудаїзму, проте вже в середній школі зацікавився неортодоксальними уявленнями про Біблію і релігії. Закінчив Єврейську теологічну семінарію; в 1909 р. почав там же викладацьку діяльність, яка тривала близько 50 років і що зробила вплив на формування поколінь представників консервативного іудаїзму. У січні 1922 р. заснував Товариство з розповсюдження іудаїзму - головний центр руху реконструктівізма. Рупором ідей Каплана є журнал «Реконстракшніст» (видається з 1935 р.).

Робота і життя

У своїй викладацькій діяльності завжди підкреслював необхідність інтелектуальної чесності перед обличчям виклику, який сучасна наукова та філософська думка кидає традиційним єврейським вірувань та звичаїв. У дослідженні мідраша і різних течій релігійної філософії Каплан з'єднував глибоку ерудицію з творчим використанням спадщини іудаїзму у вирішенні актуальних проблем сучасності. Створений Капланом реконструктівізм дав американському єврейству деякі з його найбільш плідних теоретичних і практичних ідей. Каплан вніс також значний внесок у вивчення історії єврейської думки (М. Х. Луццатто, Г. Коген, сучасні ідейні течії в єврейство).

В основі світогляду Каплана лежить уявлення про іудаїзм як про що розвивається релігійної цивілізації, яка змінюється в залежності від умов, місця і часу. Згідно Каплану, релігійний характер іудаїзму як цивілізації найбільше виявляється в розкритті нею сенсу і цінності людського існування, у «боротьбі з Богом» (який мислиться в неособистої категоріях) і в її ритуальному аспекті, що проявляється в сім'ї, у синагозі й у громаді. Релігійна концепція Каплана натуралістична: Бог виступає в ній як космічна сила, яка служить запорукою реалізації моральних цінностей та ідеалів людини. Згідно Каплану, єврейська релігія є самим піднесеним виразом культурного генія єврейства, вічно прагне до морального вдосконалення: вона не заперечує світських елементів цивілізації, складових цінну і невід'ємну частину духовного обличчя єврейства. Ставлення Каплана до іудаїзму - історико-прагматичне: він бачить в іудаїзмі засіб, що служить благу євреїв, і заперечує будь-які спроби його обгрунтування з допомогою метафізичних аргументів і посилань на історичне одкровення. Згідно Каплану, традиція повинна вказувати шлях, але не пов'язувати свободу вибору. Євреї повинні не тільки миритися з існуванням різних течій в іудаїзмі, а й навчитися цінувати це розмаїття.

Релігійно-філософське вчення Каплана сформувалося під впливом традиційного іудаїзму, праць мислителів Хаскали і філософії американського прагматизму. Воно є продуктом своєрідних умов життя американського єврейства, висловлюючи його духовні пошуки. У Єрусалимі існує синагога послідовників Каплана, що носить характерну назву «Мевакшей Дерех» (`спраглі шляху`). Будучи переконаним сіоністом, Каплан в той же час позитивно оцінює збереження єврейської діаспори і виступає за зміцнення зв'язків між різними громадами єврейського народу.

Головні твори Каплана: «Юдаїзм як цивілізація» (1934); «Значення Бога в сучасній єврейської релігії »(1937);« Віра і мораль »(1954);« Новий сіонізм »(1955);« Юдаїзм без надприродного »(1958);« Призначення і сенс єврейського існування »(1964);« Релігія етичного націоналізму »( 1970).

Критики Каплана вважають, що його теологія носить надмірно абстрактний і безособовий характер і підриває віру в історичне одкровення. Ідеї ??Каплана несумісні з вірою в незмінність форм ритуалу і релігійної організації. Згідно Каплану, ідея Бога співвідносна з ідеєю людини, людські уявлення про Бога нерозривно пов'язані з тим, як розуміє людина світ і своє місце в ньому.

Роботи

 • 1973: « If Not Now, When? »(« Якщо не зараз, то коли ?»)
 • 1959: «The New Zionism» («Новий сіонізм»)
 • 1964: «The Purpose and Meaning of Jewish Existence »(« Мета і сенс єврейського існування »)
 • 1948:« The Future of the American Jew »(« Майбутнє американського єврейства »)
 • 1956:« Questions Jews Ask »(« Питання, що задаються євреями »)
 • 1970:« The Religion of Ethical Nationhood »(« Релігія народної етики »)
 • 1968:« Jewish Without Supernaturalism »(« юдей без надприродного »)
 • 1936:« Judaism in Transition »(« Що розвивається іудаїзм »)
 • 1960:« The Greater Judaism in the Making »(« Виникнення нової, більш широкої, єврейської спільності »)
 • 1937:« The Meaning of God in Modern Jewish Religion »(« Розуміння Бога у сучасній єврейській релігії »)
 • 1934: «Judaism as a Civilization» («Юдаїзм як цивілізація»)

Комментарии

Сайт: Википедия