Наши проекты:

Про знаменитості

Олімпіад Соломонович Іоффе: биография


Деякі збірники та підручники під редакцією Іоффе

 • Радянське цивільне право. Підручник. / Відп. ред. О. С. Іоффе і ін Л., Видавництво ЛДУ. 1971. Т.1. 472 стор
 • Основи радянського права. Навчальний посібник. / За заг. ред. О. С. Іоффе. Мінськ, Вишейшая школа. 1967. 535 стор 5000 екз.
 • Коментар до ДК РРФСР. / Под ред. Є. О. Флейшиц та О. С. Іоффе. М., 1970.

Книги, видані в США

 • Soviet civil law / byOlimpiad S. Ioffe. Dordrecht; Boston: M. Nijhoff; Hingham, MA, USA: Distributors for the US and Canada, Kluwer Academic Publishers, 1988. ix, 382 p.; 25 cm.
 • The Soviet economic system: a legal analysis /Olimpiad S. Ioffe and Peter B. Maggs. Boulder: Westview Press, 1987. ix, 326 p. ; 24 cm.
 • Development of civil law thinking in the USSR /Olimpiad S. Ioffe. Milano: Dott. A. Giuffr?, 1989. xix, 414 p. ; 25 cm.
 • Soviet law and economy /edited by Olimpiad S. Ioffe and Mark W. Janis. Dordrecht [Holland]; Boston: M. Nijhoff, 1987. xii, 335 p.; 25 cm.
 • Roman law /Olimpiad S. Ioffe. [Hartford?]: University of Connecticut School of Law Press, [1987?] 120 p.; 26 cm.
 • Soviet law in theory and practice / byOlympiad S. Ioffe and Peter B. Maggs. London; New York: Oceana Publications, c1983. vii, 327 p.; 25 cm.
 • Soviet law and Soviet reality / byOlimpiad S. Ioffe. Dordrecht; Boston: M. Nijhoff Publishers; Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 1985. 234 p.; 25 cm.
 • Gorbachev's economic dilemma: an insider's view /Olimpiad Solomonovich Ioffe; edited by David A. Rome. St. Paul: Merrill / Magnus Pub. Corp., C1989. ix, 317 p. ; 23 cm.
 • Human rights /Olimpiad S. Ioffe. [West Hartford, Conn.]: University of Connecticut School of Law Press, c1983. i, 103 p.; 26 cm.

Книги останніх років і збірники праць

Джерело - Російська національна бібліотека:

 • Вибрані праці = Selected works: У 4 т. / О. С. Іоффе; Ассоц. юрид. центр. - СПб. : Юрид. центр Прес, 2003. - 22 см - (Антологія юридичної науки = Anthology of Jurisprudence / Редкол.: І. В. Єлісєєв (відп. ред.) Та ін.) Рез. на англ. яз. - ISBN 5-94201-234-2 (заг.). I. Антологія юридичної науки (Загл. сер.). - 1. Цивільне право - Збірники, СРСР Х623я44 n
  • Т. 3. Зобов'язальне право. / Предисл. К. К. Лебедєва. 2004. 835 стор ISBN 5-94201-303-9 (Т. 3),2050 екз.
  • Т. 1. 2003. 572, стор, л. кол. портр. ISBN 5-94201-274-1 (т. 1),2050 екз.
  • Т. 2. Радянське цивільне право. / Предисл. А. П. Сергєєва. 2004. 509 стор ISBN 5-94201-287-3 (Т. 2),2050 екз.
  n
 • Іоффе О. С.Вибрані праці з цивільного права: З історії цивілістичної думки. Цивільне правове. Критики теорії «господарського права». - М.: Статут, 2000. -, 776, с. - (Класика російської цивілістики). - 5000 екз. - ISBN 5-8354-0031-4 n
  • Те ж. - 2-е вид., Испр.]. - М.: Консультант Плюс: Статут, 2003. - 780, с. + 21 см - (Класика російської цивілістики / предс. Редкол.: Д. Ю.М., проф. Суханов Е. А.). Загл. обл.: Цивільне право: Ізбр. тр. - Список тр. О. С. Іоффе: с. 763-778 (153 назв.). - ISBN 5-8354-0031-4,3000 екз.
  n
 • Роздуми про право. Астана, Інститут законодавства. 2002. 70 стор

Статті та спогади про нього

 • Наукові читання пам'яті Іоффе в СПбДУ (2007 рік)
 • Маковський О. Л. . Передмова до видання «Вибраних праць» О. С. Іоффе
 • Зі спогадів С. Юрського «Західний експрес» про О. С. Іоффе / / Жовтень. 1999. № 9
 • Толстой Ю. К.Сторінки спогадів. Б. Б. Черепахін, О. С. Іоффе. М., Проспект. 2007. 64 стор
 • Басин Ю. Г. До 80-річчя О. С. Іоффе / / Правознавство. 2000. № 1. С. 305-307
 • Відгуки американських колег Іоффе (див. стор.22 за посиланням) (недоступна посилання)
 • Іоффе О. С.Власний пророк в чужому Вітчизні / /Юрист: Інтерв'ю. - 2004. - № 6.
 • І. Грішників. Олімпіад Соломонович Іоффе / / Журнал «Юрист». 2006. № 2
 • Зі спогадів Е. Гермера про О. С. Іоффе / / Зірка. 2008. № 5
 • Олімпіад Соломонович Іоффе, 1920-2005: Некролог. / / Правознавство. 2005. № 2. - С. 249-251
Сайт: Википедия