Наши проекты:

Про знаменитості

Зюганов Валерій Валерійович: биография


15. Зюганов В.В. 1984. Спроба передбачення генетичних ефектів при можливому контакті між колюшковимі рибами видів Pungitius pungitius і P. platygaster в результаті порушення їх природних ареалів. -Генетика, ХХ, 10, 1984, с.1691-1700.

1985

16. Ziuganov V. & Comeluk V. 1985. Hybridization of two forms of ninespine stickleback, Pungitius pungitius and P. platygaster, under experimental conditions and attempt to predict the consequences of their contact in nature. -Environ. Biol. Fish., 13, 4, P. 241-251.

17. Зюганов В.В. 1985. Швидкість необоротних фізіологічних змін при утворенні de novo прісноводної форми трехиглой колюшки Білого моря. -В кн. "Мікроеволюія", М., с.40-41.

18. Зюганов В.В. 1985. Генетичний аналіз фенів кісткових латеральних пластин у трехиглой колюшки і проблема "помилкових фенів". -В кн. "Фенетіка популяцій", М., с.150-151.

19. Ziuganov V. 1985. Ethological differences and the probability of introgressive hybridization between two species of the ninespine stickleback, Pungitius pugitius and P. platygaster, in Eurasia. -Behaviour, 93, P.1-4.

1986

20. Зюганов В.В. 1986. Про зміну гнездостроітельного поведінки 9-голкою колюшки Pungitius pungitius (L.) при інтродукції в незвичайні умови середовища. -Питання іхтіології, 6, с.1044-1046.

1987

21. Зюганов В.В., Розанов А.С., Буданов К.Н. 1987. Нові принципи управління екосистемами нерестово-вирастних семужного річок півночі європейської частини СРСР. -В кн. "Проблеми вивчення раціонального використання та охорони природних ресурсів Білого моря." Кн. 1, Кандалакша, с.373-376.

22. Зюганов В.В. 1987. Про значення екологічної взаємозв'язку сьомги та європейської жемчужніци у забезпеченні продуктивності лососевих річок Півночі. -Тез. докл. III регіон. конф-ції "Проблеми вивчення, раціонального використання і охорони природних ресурсів Білого моря". Кн. II. Кандалакша, 1987. с. 306-309.

23. Зюганов В.В., Лабаса Ю.А., Хлебовіч В.В. 1987. Іонні канали, гени і еволюція. -Природа, N 9, с.92-99.

24. Зюганов В.В., Розанов А.С. Генетика редукції тазового пояса у риб (на прикладі 9-голкою колюшки). -Доповіді АН СРСР, т. 293, 2, 1987, с. 459-463.

25. Ziuganov V., Golovatjuk G., Savvaitova K., Bugaev V. 1987. Genetically isolated sympatric forms of threespine stickleback, Gasterosteus aculeatus, in Lake Azabachije (Kamchatka-peninsula, USSR). -Environ. Biol. Fish., 18, 4, P. 241-247.

1988

26. Зюганов В.В., Бугайов В.Ф. 1988. Стійкість ізолюючих механізмів двох різночасно нерестующих форм трехиглой колюшки озера Азабачье (Камчатка) при поєднанні їх термінів нересту в умовах експерименту .- Питання іхтіології, 28, 2, с.322-325.

27. Зюганов В.В. 1988. Дослідження механізмів етологічні репродуктивно ізоляції між формами трехиглой колюшки з басейну Білого моря і Камчатки. -Зоол. журнал, 5, с.719-727.

28. Зюганов В.В., Незлин Л.П. 1988. Еволюційні аспекти симбіозу між прісноводними Жемчужница і лососевими рибами. -В кн.: Проблеми макроеволюції. М. Наука. с. 110-111.

29. Зюганов В.В., Незлин Л.П., Старостін В.І., Зотін А.А., Семенова М.М. 1988. Екологія і стратегія охорони та відтворення зникаючих видів жемчугоносную молюсків на прикладі європейської жемчужніци Margaritifera margaritifera L. (Bivalvia, Margaritiferidae). -Журн. заг. біол., т. 59, N 6, с. 801-812.

1989

30. Зюганов В.В. 1989. Виявлення в північній Карелії репродуктивно ізольованих парапатріческіх форм девятииглой колюшки (що має тазовий пояс і позбавленою його). -Питання іхтіології, 29, 3: 448-455.