Наши проекты:

Про знаменитості

Леонід Львович Залізняк: биография


У 1993 р. не покидаючи основної роботи в Інституті археології НАНУ, Л. Л. Залізняк стає співробітником створеного при Київському Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка науково-дослідного Інституту українознавства, де працює більше десяти років. З 1994 р. він читає лекції в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де в 2000 р. за його безпосередньою ініціативою відкривається перша в Україні спеціалізована магістерська програма підготовки професійних археологів - «Археологія та давня історія України». Безпосередньо при програмі діє очолювана Л. Л. Залізняком Археологічна експедиція НаУКМА. У 2000 р. Л. Л. Залізняку присвоюють звання професора і призначають завідувачем відділу археології кам'яного віку Інституту археології НАНУ.

Науковий внесок

Л. Л. Залізняк є автором близько 300 наукових праць, з яких 12 монографій, 4 навчальних посібники для вузів, 4 науково-популярні книги, численні авторські розділи в колективних монографіях та численні науково-популярні статті в журналах і газетах. Наукові погляди дослідника відомі далеко за кордоном. Так, дві його монографії, присвячені проблемам фінального палеоліту і мезоліту Полісся, видані англійською мовою в Берліні і Оксфорді.

Твори

Монографії

 • Zaliznyak L. The Swidrian Reindeer-Hunters of Eastern Europe. - Berlin, 1995. - 152 р., 62 fig.
 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої Історії України. - К.: Абрис, 1994. - 254 с.
 • Залізняк Л. Л. Мезоліт Південно-Східного Полісся. - К.: Наукова думка, 1991. - 120 с.
 • Залізняк Л. Л. Населення Полісся в мезоліті. - К.: Наукова думка, 1991. - 158 с.
 • Залізняк Л. Л. Передісторія України Х - V тис.. до н. е. - К.: Бібліотека українця, 1998. - 307 с.
 • Залізняк Л. Л. Мисливці на північного оленя Українського Полісся епохи фінального палеоліту. - К.: Наукова думка, 1989. - 174 с.
 • Залізняк Л. Л. Найдавніше минуле України. - К.: Наук.думка, 1997 - 80 с.
 • Залізняк Л. Л. Фінальній палеоліт І мезоліт контінентальної України / Кам `яна доба України. - Віп.8. - К.: Шлях, 2005. - 164 с.
 • Залізняк Л. Л. Україна в Російській імперії. - К.: Бібліотека українця, 1994. - 126 с.
 • Залізняк Л. Л. Походження українського народу - К.: Бібліотека українця, 1996. - 80 с.
 • Залізняк Л. Л. Мезоліт заходу Східної ЄВРОПИ / Кам `яна доба України. - Вип.12. - К.: Шлях, 2009. - 290 с.
 • Zaliznyak L. Mesolithic Forest Hunters in Ukrainian Polessya / / BAR 659. - Oxford, 1997. - 140 p.
 • Залізняк Л. Л. Фінальній палеоліт північного заходу Східної ЄВРОПИ. - К., 1999. - 284 с.

Колективні монографії

 • Залізняк Л. Л. Культурно-хронологічна періодизація мезоліту Новгород-Сіверського Полісся / / Пам'ятки кам'яного віку Лівобережної України. - К.: Наукова думка, 1986. - С.74-142.

Підручники

 • Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої Історії України. - К.: Абрис, 1994. - 256 с.
 • Залізняк Л. Л. Від склавінів до Української нації (Навчальний посібник). - К.: Бібліотека українця, 1997. - 256 с.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Бунятян К., Зубар В., Терпіловській Р., Моця О. Археологія України. (Курс лекцій) .- К.: Либідь, 2005 - 504 с.
 • Залізняк Л. Л. Первісна історія України (Навч. посібник). - К.: Вища школа, 1999. - 264 с.

Статті

Наведено список тільки деяких статей:

 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та Його археологічні Наслідки / / Археологія. - № 3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь І Археологія. Любов без взаємності / / Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок Біля с. Добрянка на Черкащіні археологічною експедіцією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр.. / / Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації / / Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний ТІКИЧ та її Місце у неоліті Буго-Дніпровського межіріччя / / Кам'яна доба України. - № 7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження Українців. У Лещатів імперськіх міфів / / Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
Сайт: Википедия