:

:


  , ,  -  ,

,

: Gwara brzesi?ska, Brzeziniacy, Kwestya run slowianskich ze stanowiska lingwistycznego .

: