Наши проекты:

Про знаменитості

Володимир Матвійович Гессен: біографія


Володимир Матвійович Гессен біографія, фото, розповіді - російський державний і політичний діяч, юрист і публіцист

російський державний і політичний діяч, юрист і публіцист

Біографія

Володимир Матвійович Гессен народився в 1868 році в Одесі.

У 1891 році він закінчив юридичний факультет Новоросійського університету, навчався в Німеччині. У 1896 році перейшов в Санкт-Петербурзький університет, де складався приват-доцентом по кафедрі поліцейського права. Також викладав історію російського права в Олександрівському ліцеї і був доцентом державного права в Політехнічному інституті.

Після революції 1905 року відбулося в Конституційно-демократичної партії. Обирався до Державної Думи II скликання. Брав активну участь у розробці низки законопроектів, спрямованих до забезпечення основних громадянських свобод.

У 1909 році в Санкт-Петербурзькому університеті В. М. Гессен захистив кандидатську дисертацію «Громадянство, його встановлення і припинення", а в 1916 році в Московському університеті докторську - «Основи конституційного права».

Був чиновником Міністерства закордонних справ. З 1919 року викладав в Іваново-Вознесенському політехнічному інституті.

Основні ідеї

Володимир Матвійович Гессен був одним із видавців ліберального тижневика «Право» (1898) і редакторів «Вісника Права». У той час, він - один із самих популярних і впливових наукових публіцистів в Росії.

Гессен дотримувався концепції природного права і виступав за створення представницької демократії з системою стримувань і противаг і принципами верховенства закону і правової держави. Він зіграв важливу роль у поширенні ідеї конституційної, представницької форми правління в Російській Імперії - конституційної монархії.

Бібліографія

З численних друкованих праць Гессена можна вказати:

 • Про значення Гаазької конференції / / Журнал Міністерства юстиції. - 1900, березень.
 • Загальне вчення про державу: Лекції, чит. в С.-Петерб. політехн. ін-ті. - С-Пб.: Каса взаємодопомоги студентів С.-Петерб. політехн. ін-ту імп. Петра Великого, 1912. - 190 с.
 • Проблема народного суверенітету в політичній доктрині XVI століття - С-Пб.: Типо-лит. Шредера, 1913. - 330 с.
 • Міське самоврядування: Доп. до курсу Укр. держ. права. - С-Пб.: Каса взаємодопомоги студ. С.-Петерб. політехн. ін-ту імп. Петра Великого, 1912. - 27 с.
 • Російське державне право: Курс лекцій, чит. проф. В. М. Гессеном в С.-Петерб. політехн. ін-ті на екон. отд-нии в 1909/10 навч. р. - С-Пб.: Студ. каса взаємодопомоги при С.-Петерб. політехнікумі, 1909. - 335 с.
 • Адміністративне право: Попул. лекції для самоосвіти / сімейне. ун-т Ф. С. Комарський. Юрид. фак. - С-Пб.: Парова скоропеч. Г. Пожарова, 1903. - 240 с.
 • Про припинення підданства / / Журнал юридичного товариства. - 1896. - Кн. VIII і IX.
 • Відродження природного права. - С-Пб.: Тип. Спб. о-ва Є. Євдокимов, 1902. - 43 с.
 • Виключне становище. - С-Пб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1908. - 410 с.
 • Народ і нація / / Освіта. - 1898. - № 3 і 4.
 • Про недоторканність особистості. - С-Пб.: Скл. вид. при Юрид. кн. скл. «Право», 1908. - 68 с.
 • З лекцій по поліцейському праву, читаних у 1901-1902 навч. році в Олександрівській військово-юридичної академії. - С-Пб.: Типо-лит. М. Гінсбурга, 1902. - 354 с.
 • Основи конституційного права. - Петроград: юрид. кн. скл. «Право», 1917. - 439 с.
 • Про правовій державі / / Вісник Права. - 1905.
 • Загальне вчення про державу. - С-Пб.: Каса взаємодопомоги студентів С.-Петерб. політехн. ін-ту, 1909. - 185 с.
 • Губернатор, як орган нагляду. - С-Пб.: Вид. Студ. Каси взаємодопомоги при С.-Петерб. політехн. ін-ті імп. Петра Великого, 1912. - 37 с.
 • Питання місцевого управління. - С-Пб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1904. - 235 с.
 • Теорія правової держави: Ст. з СБ «Політичний лад сучасних держав». - С-Пб.: Каса взаємодопомоги студентів С.-Петерб. політехн. ін-ту імп. Петра Великого, 1912. - 67 с.
 • Підданство, його встановлення і припинення: Т. 1. - С-Пб.: Тип. «Правда», 1909. - 448 с.
 • Теорія конституційної держави: Лекції, чит. студ. Екон. від. Спб. політехн. ін-ту імператора Петра Великого. - 3-е вид. - С-Пб.: Каса взаємодопомоги студентів Спб. політехн. ін-ту імп. Петра Великого, 1914. - 299 с.
 • Про вічний мир. - С-Пб.: Тип. Урядового сенату, 1899. - 47 с.
 • Основи конституційного права / Володимир Матвійович Гессен; сост., Авт. вступить. ст. і коммент. А. Н. Медушевський; Ін-т громадської думки. - М.: РОССПЕН, 2010. - 494 с. - ISBN 978-5-8243-1160-0.

Його російські переклади творів німецьких правознавців:

 • Ієрінга, Рудольф фон.Історико-суспільні основи етики / Пер. з нім. В. М. Гессена. - С-Пб.: Вид. І. Юровського, 1896. - 32 с.
 • Гумплович, ЛюдвігОснови соціології / Пер. під ред. прів.-доц. В. М. Гессена. - С-Пб.: О. М. Попова, 1899. - 360 с.
 • Загальне вчення про державу (Право сучасної держави: Соч. Д-ра Георга Еллінека, проф. Гейдельберг. Ун-ту.) / Пер. під ред. прів.-доц. С.-Петерб. ун-ту В. М. Гессена і Л. В. Шалланда. - С-Пб.: Т-во «Громадська користь», 1903. - 532 с.

Комментарии

Сайт: Википедия