Наши проекты:

Про знаменитості

Олександр Андрійович Гармаш: біографія


Олександр Андрійович Гармаш біографія, фото, розповіді - український радянський вчений у галузі технології будівельного виробництва, професор

український радянський вчений у галузі технології будівельного виробництва, професор

Біографія

Закінчивши Київський політехнічний інститут в 1916 році, працював на великих будовах СРСР. Проектує і керує будівництвом 15 багатопрогонових залізобетонних і аркові мостів в УРСР, в тому числі в районах Дніпропетровської області, працює в спецуправлінні по шлюзування Дніпра. За його проектами і під його керівництвом споруджені аркові залізобетонний міст у парку ім. Глоби, корпуси швейної та взуттєвої фабрик у Дніпропетровську. При його безпосередній допомозі створювалася індустріальна база Дніпропетровської гідроелектростанції, організовано промислове будівництво підприємства Дніпросталь.

Працював викладачем Катеринославського вечірнього робітничого будівельного технікуму. З 1930 року працює у Дніпропетровському будівельному інституті: заступником директора з навчальної та наукової роботи, завідувачем кафедр організації робіт, будівельного виробництва. З 1932 р. - член редакційної ради редакційно-видавничої бази «Госстройтехіздат». Працює науковим керівником Науково-дослідного сектора інституту. У 1937-1938 рр.. виконував обов'язки директора інституту, потім - заступник директора.

Проф. А. А. Гармаш працював у галузі організації і технології будівельного виробництва, зокрема працював над проблемою ліквідації сезонності будівельних робіт: у 1931 році видає книгу «Будівельні роботи взимку», в 1933 році починає експериментальні роботи по електропідігріву бетону. Матеріали і результати цих досліджень представлені в книзі «Електропідігрівання бетону». Важливим внеском в технологію будівельного виробництва став також його праця «Організація і механізація транспорту на будівельних роботах» (1934). У своїй дисертації «Доменні шлаки та їх раціональне використання» А. А. Гармаш вперше обгрунтував теорію будівельного виробництва. Він вперше дав теоретичне обгрунтування для розрахунку і проектування будівельних процесів за допомогою математичних методів (1939).

Опубліковані праці

  • А. А. Гармаш. Діалектичний метод вивчення будівельного процесу. - 1940.
  • А. А. Гармаш. Організація і механізація транспорту на будівельних роботах. - ОНТИ: ГОССТРОЙІЗДАТ, 1934.
  • А. А. Гармаш. Електропідігрів бетону. - Дніпропетровськ: Видання Дніпропетровського інж.-буд. інституту, 1936.
  • А. А. Гармаш. Будівельні роботи. - Ч. I.: Бетонування на морозі. - Харків, Дніпропетровськ: ВСНУ, Технічне видавництво УРСР, 1931.
  • А. А. Гармаш. Теорія будівельних процесів. - Дніпропетровськ: Видання Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, 1939.

Джерела

  • Розвиток будівельної науки і техніки в Українській РСР: в 3 т. - Т. 2.: Будівельна наука і техніка в Українській РСР в 1917-1941 рр.. - К.: 1990.
  • Гармаш Олександр Андрійович / / Вісник ПДАБтаА. - 1998. - № 4. - С. 9.
  • Історія Прідніпровської ДЕРЖАВНОЇ академії будівніцтва та архітектурі
  • Українська радянська енциклопедія: у 17 т. - Т.17. - 1965. - С. 515.
  • Спісок' студентов', вольнослушательніц' і сторонніх слухачів політехніческаго інституту імператора Олександра II в'Кіевь на 1915-1916 академіческій год'. - Кіев'. - 1915. - С.41.

Комментарии

Сайт: Википедия