Наши проекты:

Про знаменитості

Макс Вебер: биография


У цьому контексті формулюється веберовская теорія раціональної бюрократії, пов'язаної з першим типом влади. У своєму аналізі демократії Вебер формулює наявність двох видів цього типу правління: «плебісцитної вождистської демократії» та різноманітні форми «демократії без вождя», мета якої - зведення до мінімуму прямих форм панування людини над людиною завдяки виробленню раціональних форм представництва, колегіальності і поділу влади.

Праці Вебера надали существеннейшее вплив на соціологію XX століття і продовжують бути актуальними сьогодні.

Твори

 • Історія торгових компаній в середні століття (нім.Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter), 1889.
 • Значимість аграрної історії Риму для держави і приватного права (нім.Die r?mische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung f?r das Staats-und Privatrecht), 1891.
 • Нація і національна економічна політика (нім.Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik)
 • Положення сільськогосподарських робітників у Східній Німеччині ( ньому.Die Verh?ltnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland), 1891-1892.

Видання російською мовою

 • Вебер М.Дослідження з методології наук - М.: ИНИОН, 1980.
 • Вебер М.Протестантська етика і дух капіталізму. - М., 2003.
 • Вебер М.Господарство і суспільство / Пер. з нім. під наук. ред. Л. Г. Іоніна. - М.: Изд-во ГУ ВШЕ, 2010. ISBN 5-7598-0333-6(Готується до публікації)
 • Вебер М.Аграрна історія стародавнього світу. - М., 1923; перевидання М.: Канон-прес-Ц; Кучкова поле, 2001.
 • Вебер М.Роботи М. Вебера з соціології, релігії і культурі / АН СРСР, ІНІСН, Всесоюз. мiжвiд. центр наук про людину при президії. Вип. 2. - М.: ИНИОН, 1991.
 • Вебер М.вподобань. Образ суспільства / Пер. з нім. - М.: Юрист, 1994.
 • Вебер М.Вибрані твори: Пер. з нім.; сост., заг. ред. і послесл. Ю. Н. Давидова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Філіппова. - М.: Прогрес, 1990.
 • Вебер М.Політичні праці, 1895-1919 = Gesammelte Politische Schriften, 1895-1919 / Пер. з нім. Б. М. Скуратова; послесл. Т. А. Дмитрієвої. - М.: Праксіс, 2003.
 • Вебер М.Історія господарства: Місто. - М.: Канон-прес-Ц, Кучкова поле, 2001.

Статті російською

 • Вебер М.Ідея соціалізму / / Журнал соціології та соціальної антропології. - Том II, 1999. - № 3.
Сайт: Википедия