Наши проекты:

Про знаменитості

Йозеф Юнгман: біографія


Йозеф Юнгман біографія, фото, розповіді - чеський поет і філолог, один з провідних діячів Чеського національного відродження
-

чеський поет і філолог, один з провідних діячів Чеського національного відродження

Біографія

Й. Юнгман був шостою дитиною в родині шевця; батьки готували його до професії священика. У 1788-1792 роках навчався в гімназії, потім вивчав філософію і право, з 1799 року він - викладач в гімназії міста Літомержіце. У 1815 Юнгман переїжджає до Праги, де він перебуває до 1845 року професором чеської мови при Академічній гімназії. У 1817 році Юнгман отримує ступінь доктора з філософії та права, з 1827 по 1838 рік він - декан філософського факультету, з 1838 - ректор Празького Карлова університету.

Юнгман був переконаним прихильником поновлення чеської мови, особливо письмового. Написав багато своїх творів на чеському. У 1805 році виходить у світ його переклад новели Ф.-Р.Шатобріана «Атала», ніж вчений довів ту істину, що і чеську мову повністю підходить для викладу на ньому видатних художніх творів. Пізніше переводить на чеську мову твору Дж. Мільтона, Гете і Ф. Шіллера. У наступні роки вчений бере участь у науковій полеміці про нову орфографії чеської мови, випускає ряд статей на цю тему, з яких найважливішою була «Gespr?che ?ber die tschechische Sprache» (Бесіди про чеською мовою). У 1820 році виходить з друку написана ним «Slovesnost», підручник зі стилістики, а в 1825 - його«Історія чеської літератури».

Найбільш значним працею Й. Юнгмана був 5 - томний чесько-німецький словник. У ньому вчений зібрав не тільки різні словесні варіанти починаючи з часів середньовічної Чехії, але і робить спроби розширення словникового запасу сучасного чеської мови - в тому числі шляхом словотворчості, запозичення з сусідніх, братніх слов'янських мов.

Іменем Й. Юнгмана в Празі, в Новому Місті, названа площа(Jungmannovo n?m?st?). У 1878 році на ній на честь ученого був встановлений пам'ятник.

Твори

 • Historie literatury ?esk? aneb Soustavn? p?ehled spis? ?esk?ch, s kr?tkou histori? n?rodu, osv?cen? a jazyka, 1825
 • Rozmlouv?n? o jazyku ?esk?m
 • Z?pisky, 1871.
 • O jazyku ?esk?m, 1806
 • Old?ich a Bo?ena, 1806
 • Nep?edsude?n? m?n?n? o ?esk? proz?dii, 1804
 • Slovesnost aneb Sb?rka p??klad? s kr?tk?m pojedn?n?m o slohu, 1820
 • Slovo ke state?n?mu a blahovzd?lan?mu Bohemariusovi, 1814
 • O klasi?nosti literatury a d?le?itosti jej?
 • Slovn?k ?esko-n?meck?, 1834-39 (5 ??d?l?), за сприяння Якуба Малі
 • Antibohemia, 1814
 • Krok

Комментарии

Сайт: Википедия