Наши проекты:

Про знаменитості

Дмитро Дмитрович Шостакович: биография


Бібліографія

Тексти Шостаковича:

 • Шостакович Д. Д.Вибрані статті, виступи, спогади / Ред. А. Тищенко. - М.: Радянський композитор, 1981.
 • Шостакович Д. Д.Знати і любити музику: Бесіда з молоддю. - М.: Молода гвардія, 1958.

Дослідницька література:

 • Мейер К.Шостакович: Життя. Творчість. Час / Пер. з пол. Є. Гуляєвої. - М.: Молода гвардія, 2006. - 439 с.: Іл. - (Життя чудових людей: Сер. Біогр.; Вип. 1014).
 • Dmitri Schostakowitsch und das J?dische musikalische Erbe = Dmitri Shostakovich and the Jewish heritage in music / Hrsg. Von Ernst Kuhn ... - Berlin: Kuhn, 2001. (Schostakowitsch-Studien; Bd. 3); (Studia slavica musicologica; Bd. 18) ISBN 3-92864-75-0
 • Дворниченко О.Дмитро Шостакович: подорож. М., Текст, 2006.
 • Хентова С. М.Світ Шостаковича: Бесіди з Шостаковичем. Бесіди про композитора. - М.: Композитор, 1996.
 • Петров В.О.Творчість Шостаковича на тлі історичних реалій XX століття. - Астрахань: Вид-во ОГОУ ДПО АІПКП, 2007. - 188 с.
 • Волков С.Шостакович і Сталін: художник і цар. - М.: Изд-во Ексмо, 2004.
 • Д. Шостакович: Статті та матеріали / Упоряд. і ред. Г. Шнеєрсон. - М.: Радянський композитор, 1976.
 • Сабініна М.Шостакович-симфоніст: Драматургія, естетика, стиль. - М.: Музика, 1976.
 • Лук'янова Н. В.Дмитро Дмитрович Шостакович. - М.: Музика, 1980.
 • Шостакович та ХХІ століття (до 100-річчя від дня народження) Науковий вісник НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ музічної України імені П. І. Чайковського. Збірник наукових праць. Вип. 66. - Kиїв, 2007.
 • Максименков Л. В.Сумбур замість музики: Сталінська культурна революція 1936-1938 рр.. - М.: Юридична книга, 1997. - 320 с.
 • Хентова С. М.Шостакович. Життя і творчість (у двох томах). - Л.: Радянський композитор, 1985-1986.
 • Д. Д. Шостакович: Збірник статей до 90-річчя від дня народження / Упоряд. Л. Ковацкая. - СПб.: Композитор, 1996.
 • Д. Д. Шостакович: Нотографіческій і бібліографічний довідник / Упоряд. Є. Л. Садовников. 2-е вид., Доп. і расшир. - М.: Музика, 1965.
 • Данилевич Л.Дмитро Шостакович: Життя і творчість. - М.: Радянський композитор, 1980.
Сайт: Википедия