Наши проекты:

Про знаменитості

Олександр Костянтинович Чібісов: біографія


Олександр Костянтинович Чібісов біографія, фото, розповіді - російський вчений, фахівець в області фотохімії, молекулярної спектроскопії, люмінесценції і кінетики бистропротекающих процесів
-

російський вчений, фахівець в області фотохімії, молекулярної спектроскопії, люмінесценції і кінетики бистропротекающих процесів

Біографія

Закінчив (з відзнакою) хімічний факультет Московського Державного університету ім. М. В. Ломоносова (1959). Старший лаборант Інституту фізичної хімії АН СРСР (1959-1960). Старший лаборант, молодший і старший науковий співробітник, зав. сектором, зав. лабораторією Інституту геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського АН СРСР (1960-1989). Доктор хімічних наук (1974). Затверджений у званні професора (1986). Зав. лабораторією (1989-1997), зав. відділенням оптичної та кінетичної спектроскопії (з 1997) в Інституті хімічної фізики ім. Н. Н. Семенова РАН. Зав. лабораторією фотохімії барвників Центру фотохімії РАН (з 1997). Професор кафедри фізики супрамолекулярних систем ФМБФ МФТІ, де читає курси лекцій з фотоніці і фотохімії світлочутливих систем і бессеребряні фотоматеріалів. Професор кафедри хімії і технології біологічно активних сполук ім. Н. А. Преображенського МГАХТ ім. М. В. Ломоносова. Член редколегій журналу «Хімія високих енергій» і «Журналу наукової і прикладної фотографії» РАН. Удостоєний звання «Заслужений діяч науки РФ» (1999). Є асоційованим редактором (Associated Editor) міжнародного журналу "Photochemistry & Photobiology Sciences", членом Міжнародного організаційного комітету з проведення Міжнародних конференцій з фотохімії (International Conference on Photochemistry), членом підкомісії з фотохімії Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії. Серед його учнів 4 доктори та 15 кандидатів наук. Автор понад 250 наукових праць, в тому числі кількох навчальних посібників з фотохімії. Їм внесений значний внесок у розвиток фотохімії органічних, біологічно активних і координаційних сполук. Під його керівництвом виконані фундаментальні дослідження властивостей і реакційної здатності електронно-збуджених станів молекул.

Олександр Костянтинович Чібісов - син К. В. Чибісова, брат Л. К. Чибісова.

Основні праці

 • Фотохімія світлочутливих систем: (Фізико-хімічні основи фотохімічних процесів): Навчальний посібник для спец. 1109 "Технологія поліграфічного виробництва" / А. К. Чибісов; Держ. ком. РРФСР у справах науки і вищих. шк., [Моск. полігр. ін-т]. М. Изд-во МПІ 1991. - 100 с. ISBN 5-7043-0605-5
 • Фотохімічні процеси в поліграфічному виробництві. А.К. Чибісов. М.: МПІ "Світ книги", 1993.
 • Чібісов А.К., Захарова Г.В. Перенесення електрона у фотохімічних реакціях барвників з іонами металів. СБ Успіхи наукової фотографії. 1989, 25, 11.
 • Чібісов, А.К., Захарова, Г.В. Первинні фотопроцеси в молекулах поліметинових барвників. Журн. наук. прикл. фотографії. 1995, 40, 1.
 • Фотохімія копіювальних шарів: Навчальний посібник для направлення 550300 "Поліграфія" / А. К. Чибісов; Моск. держ. ун-т друку. М.: МПІ "Світ книги" 1997. - 80 с. ISBN 5-7043-0937-2
 • Пешкін А.Ф., Славнову Т.Д., Чібісов А.К. Перенесення електрона в реакції окислення агрегатів хлорофілу. Біофізика. 1981, 26, 5.
 • Чібісов А.К., Славнову Т.Д., Гернер Х. Самозбірка молекул поліметинових барвників у розчинах. Кінетичний аспект агрегації / / Ріс. нанотехнології. - 2008. - Т.3, N 1-2. - С.26-41.

Література і джерела

 • Чібісов Олександр Костянтинович. - В книзі: Великий біографічний словник. Гл.ред. С. М. Снарської. - СПб.: Норінт, 2007, с. 1113. ISBN 978-57711-0114-9
 • Літопис Московського університету. У 3-х томах. Том III: 1985 - 2004 / Автор - укладач О. В. Ільченко. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 512 с., С.324 ISBN-5-211-04993-4
 • Олександр Костянтинович Чібісов (до сімдесятиріччя з дня народження). Известия РАН. Сер.хім. 2007 вип.9 с.1618. ISSN 0002-3353
 • Вчені Московського університету - дійсні члени та члени - кореспонденти Російської академії наук (1755 - 2004). Біографічний словник / Автор - укладач Ю. М. Канцур. - М.: Видавництво МДУ, 2004. - 944 с., С.794, 880, 893. ISBN 5-211-05034-7
 • Архів Російської Академії наук. Ф.2. Оп.31. Д.481. Л.137 Диплом члена - кореспондента РАН Чибісова А.К.

Комментарии

Сайт: Википедия