Наши проекты:

Про знаменитості

Мартін Гайдеггер: биография


Дисертації та допомоги

 • Коначева, С. А.Співвідношення філософії і теології у фундаментальній онтології Мартіна Хайдеггера: Дис. ... Канд. філос. наук: 09.00.03 - М., 1996.
 • Макакенко, Я. А.Обгрунтування онто-логічного методу в філософії Мартіна Хайдеггера: Дис. ... Канд. філос. наук: 09.00.03 - Єкатеринбург, 2006.
 • Фалев, Є. В.Герменевтика Мартіна Хайдеггера: Дис. ... Канд. філос. наук: 09.00.03 - М., 1996.
 • Ставцев, С. Н.Введення у філософію Хайдеггера: Учеб. посібник для студентів та аспірантів гуманітарних. спеціальностей. - СПб.: Лань, 2000.
 • Радомський, А. І.Соціально-філософські аспекти фундаментальної онтології М. Хайдеггера: Автореф. дис. ... Канд. філос. наук: 09.00.11 / Моск. держ. ун-т ім. М. В. Ломоносова. - М., 2004.
 • Ситникова, І. О.Система мовних засобів аргументації та впливу на адресата в філософських працях Мартіна Хайдеггера: Автореф. дис. ... Канд. філол. наук: 10.02.04 / Рос. держ. пед. ун-т ім. А. І. Герцена. - СПб., 2003.

Статті про Хайдеггер

 • Бикова, М. Ф.Гадамер про Хайдеггер: вклад у світову історію духу / / Логос. - 1991. - № 2. - С. 53-55.
 • Поздняков, М. В.Про подію (Vom Ereigms) М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1997. - № 5.
 • Хюні, Г.Історичність світу як межа аналізу тимчасовості в «Бутті і часі" М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1998. - № 1. - С. 122-125.
 • Гадамер, Х. Г.Хайдеггер і греки / Пер. і прим. М. Ф. Бикової / / Логос. - 1991. - № 2. - С. 56-68.
 • Сафранскі, Р.Майстер з Німеччини. Мартін Гайдегер та його час / Пер. В. Брон-цехового / / Логос. - 1999. - № 6. - С. 119-139.
 • Никифоров, О.Хайдеггер на повороті: «Основні поняття метафізики» / / Логос. - 1996. - № 8. - С. 76-91.
 • Філософія М. Хайдеггера. Круглий стіл. Учасники: В. Подорога, В. Молчанов, В. Бібіхін, С. Зимовець, В. Малахов, М. Маяцький, С. Долгопольський, Е. Надточій та ін / Матеріали круглого столу підготували М. Маяцький і Е. Ознобкіна / / Логос. - 1991. - № 2. - С. 69-108.
 • Натадзе, Н. Р.Фома Аквінський проти Хайдеггера / / Питання філософії. - 1971. - № 6. - С. 173-175.
 • Михайлов, М.Зауваження до перекладу В. В. Бібіхіна роботи Хайдеггера «Що таке метафізика» / / Логос. - М.: 1997. - № 9.
 • Рорті Р. Вітгентштейн, Хайдеггер і гіпостазірованіе мови / / Філософія Мартіна Хайдеггера і сучасність. - М., 1991. - С. 121-133.
 • Койре, А.Філософська еволюція Мартіна Хайдеггера / Пер. О. Назарової і А. Козирєва / / Логос. - 1999. - № 10. - С. 113-136.
 • Гайденко, П. П.Філософія історії М. Хейдеггера і долі буржуазного романтизму / / Питання філософії. - 1962. - № 4. - С. 73-84.
 • Таврізян, Г. М.«Метатехніческое» обгрунтування сутності техніки М. Хайдеггером (Науково-технічний прогрес в оцінці буржуазних філософів) / / Питання філософії. - 1971. - № 12. - С. 122-130.
 • Paul D. Tate. Comparative Hermeneutics: Heidegger, the Pre-Socratics, and the «Rgveda» / / Philosophy East and West, Vol. 32, No. 1 (Jan., 1982), pp. 47-59
 • Пігаль, А. І.Рене Жирар і Мартін Хайдеггер: про сенс «подолання метафізики» / / Питання філософії. - 2001. - № 10. - С. 152-168.
 • Маргвелашвілі, Г. Т.Психологізм в хайдеггеровской екзистенціальної аналітиці / / Питання філософії. - 1971. - № 5. - С. 124-128.
 • Гайденко, П. П.Від історичної герменевтики до «герменевтиці буття». Критичний аналіз еволюції М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1987. - № 10.
 • Гайденко, П. П.«Фундаментальна онтологія» М. Хайдеггера як форма обгрунтування філософського ірраціоналізму / / Питання філософії. - 1963. - № 2. - С. 93-104.
 • «Буття і час» Мартіна Хайдеггера у філософії XX століття / / Питання філософії. - 1998. - № 1.
 • Гайденко, П. П.Від історичної герменевтики до «герменевтиці буття». Критичний аналіз еволюції М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1987. - № 10. - С. 124-133.
 • Михайлов, І.Чи був Хайдеггер «феноменологом»? / / Логос. - 1995. - № 6. - С. 283-302.
 • Фалев, Є. В.Ілюмінація дійсності в ранній герменевтиці Хайдеггера / / Вест. Моск. Ін-ту. Сер.7. Філософія. - 1997. - № 5.
 • Габітова, Р. М.М. Хайдеггер і антична філософія / / Питання філософії. - 1972. - № 11. - С. 144-149.
 • Гайденко, П. П.Проблема часу в онтології М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1965. - № 12. - С. 109-120.
 • Абдуллін, А. Р.Про одному аспекті філософії техніки Мартіна Хайдеггера / / Сучасні проблеми природознавства на стиках наук: Зб. статей: У 2 т. Т. 1. - Уфа: Изд-во УНЦ РАН, 1998. - С. 343-349.
 • Арендт, Х.Хайдеггеру - вісімдесят років / / Питання філософії. - 1998. - № 1.
 • Пігаль, А. І.Проблема підстав суспільного буття в філософії М. Хайдеггера / / Питання філософії. - 1987. - № 1. - С. 141-149.
Сайт: Википедия