Наши проекты:

Про знаменитості

Мартін Гайдеггер: биография


Бібліографія

Найважливіші роботи

 • «Питання про техніку» (Die Frage nach der Technik, 1953)
 • Буття і час
 • «Пролегомени до історії поняття часу» частина 1, частина 2 , частина 3
 • «Онто-тео-логічне будова метафізики»

Перекладачі Хайдеггера

Твори М. Хайдеггера

 • Хайдеггер, М.Джерело художнього творіння. - М.: Академічний проект, 2008. - ISBN 978-5-8291-1040-6.
 • Хайдеггер, М.Введення в метафізику / Пер. з йому. Н. О. Гучінская. - СПб.: Вища релігійно-філософська школа, 1997.
 • Хайдеггер, М.Що це таке - філософія? / Пер., Коммент., Послесл. В. М. Алексенцева. - Владивосток: Вид-во Дальневост. ун-ту, 1992.
 • Хайдеггер, М.Роз'яснення до поезії Гельдерліна. - СПб.: Академічний проект, 2003.
 • Хайдеггер, М.Вчення Платона про істину / / Історико-філософський щорічник. - М.: Наука, 1986, - с. 255-275.
 • Хайдеггер, М.Буття і час / Пер. з йому. і предисл. Г. Тевзадзе; Гол. редкол. по худож. пер. і літ. взаємозв'язкам при Спілці письменників Грузії. - Тбілісі, 1989.
 • Хайдеггер, М.Парменід: [Лекції 1942-1943 рр..]. - СПб.: Володимир Даль, 2009. - 384 с.
 • Хайдеггер, М.Буття і час / Пер. з йому. В. В. Бібіхіна - М.: Ad Marginem, 1997. Перєїзд.: СПб.: Наука, 2002; М.: Академічний проект, 2010. - ISBN 978-5-8291-1228-8.
 • Хайдеггер, М.Листування, 1920-1963 / Мартін Хайдеггер, Карл Ясперс; пер. з йому. І. Михайлова. - М.: Ad Marginem, 2001.
 • Хайдеггер, М.Розмова на дорозі: Вибрані статті пізнього періоду творчості. - М.: Вища школа, 1991.
 • Хайдеггер, М.Ніцше. Тт. 1-2 / Пер. з йому. А. П. Шурбелева. - СПб.: Володимир Даль, 2006-2007.
 • Хайдеггер, М.Пролегомени до історії поняття часу / Пер. Є. В. Борисова. - Томськ: Водолій, 1997.
 • Хайдеггер, М.Час і буття: Статті та виступи / Сост., Пров. з йому. і кому. В. В. Бібіхіна. - М.: Республіка, 1993. - 447 с.
 • Хайдеггер, М.Ніцше і порожнеча / Сост. О. В. Селін. - М.: Алгоритм: Ексмо, 2006.
 • Хайдеггер, М.Положення про заснування / Пер. з йому. О. А. Коваль. - СПб.: Лаб. метафиз. исслед. при Філос. фак. СПбДУ: Алтей, 1999.
 • Хайдеггер, М.Кант і проблема метафізики / Пер. О. В. Нікіфорова. М.: Російське феноменологическое суспільство, 1997.
 • Хайдеггер, М.Основні проблеми феноменології / Пер. А. Г. Чернякова. СПб.: Вища релігійно-філософська школа, 2001.
 • Хайдеггер, М.Статті та роботи різних років / Пер., Сост. і вступ. ст. А. В. Михайлова. - М.: Гнозис, 1993.
 • Хайдеггер, М.Що зветься мисленням? / Пер. Е. Сагетдінова. - М.: Академічний проект, 2007. - ISBN 978-5-8291-1205-9.