Наши проекты:

Про знаменитості

Костянтин Андрійович Фляксбергер: біографія


Костянтин Андрійович Фляксбергер біографія, фото, розповіді - російський біолог, дослідник пшениці
-

російський біолог, дослідник пшениці

Біографія

Народився 5 вересня (23 серпня) 1880 р. в Гродно в німецькій родині дрібного чиновника. У 1903 р. вступив до Імператорського Юр'ївський університет (м. Юр'єв, нині - Тарту, Естонія). Науковий керівник - ботанік-географ, систематик, член-кореспондент С.-Петербурзької Імператорської академії наук Н. І. Кузнєцов. Проходив стажування в Ботанічній лабораторії Варшавського Імператорського університету у професора Д. І. Івановського.

Після закінчення інституту за рекомендацією М. І. Кузнєцова вступив c 1 вересня 1907 в Бюро по прикладній ботаніці в Санкт-Петербурзі до Р. Е. Регель, де пропрацював майже 35 років. У 1908 р. випустив авторський переклад «Визначник різновидів справжніх хлібів по Керніке». Надалі брав участь в експедиціях по Російській імперії і польовому вивченні пшениці в різних губерніях Росії (Ліфляндська, Тіфліська, Курська, Петрокоская, Єлізаветпольська та інші), яке полягало в дослідних посівах з метою визначення врожайності, особливостей зимівлі і часу проходження фаз розвитку пшениці. Протягом наукової біографії, в тому числі і за радянських часів, займався науковою класифікацією і систематизацією сортів пшениць, викладацькою роботою.

У червні 1936 р. отримав наукові ступені доктора біологічних і сільськогосподарських наук за розділом систематики та біології хлібних злаків від Президії ВАСГНІЛ без захисту дисертації.

У перші дні Великої Вітчизняної війни - 28 червня 1941 р. заарештований разом з Н. В. Ковальовим, А. І. Мальцевим та Г. А. Левитський). Засуджений за статтями 58-7 і 58-11 КК РРФСР. У липні 1941 року етапований до в'язниці м. Златоуст (Челябінська область), помер 13 вересня 1942 р. у тюремній лікарні, згідно з актом про смерть, від «виснаження і старечого маразму». Реабілітований постановою прокуратури м. Ленінграда від 17 грудня 1955 за недоведеністю доказів, а в березні 1989 р. - за відсутністю складу злочину.

Публікації

 • Фляксбергер К. А . Матеріал до вимірювання листя Cyclamen сoum Mill. var. abchasica Medw. / / Тр. Ботанічного саду Імператорського Юр'ївського університету. 1910а. Т. 11. С. 203-207.
 • Фляксбергер К. А. Визначник різновидів справжніх хлібів по К?рніке / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1908а. Т. 1. № 3 / 4. С. 95-137.
 • Фляксбергер К. А. Водяні продихи нового типу у Lobelloideae / / Протоколи про-ва дослідників природи при Юр'ївському ун-ті. 1906. Т. 15. № 3. С. 119-133.
 • Фляксбергер К. А. Про різновиди пшениць на сільськогосподарських виставках у Полтаві, Ростові-на-Дону та в Ташкенті в 1909 р. / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1909. Т. 2. № 12. С. 671-683.
 • Фляксбергер К. А. Найважливіші різновиди пшениць Росії / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1910в. Т. 3. № 6. С. 215-228.
 • Фляксбергер К. А. Різновиди пшениць у Семіречинські області / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1910б. Т. 3. № 3 / 4. С. 62-165.
 • Фляксбергер К. А. Про пшениця Томської губернії / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1908б. Т. 1. № 7 / 8. С. 187-222.

Фляксбергер К. А. До питання про скоростиглості хлібів / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1910 Т. 3. № 2. С. 41-43.

 • Фляксбергер К. А. Грегор Мендель і його закони спадковості / / Мендель Г. Повне зібрання біологічних робіт (переклад К. А. Фляксбергера). Класики світової науки, 1929ж. Кн. 6. С. 5-10.
 • Фляксбергер К. А. Визначник пшениць / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1915б. Т. 8. № 1 / 2. С. 9-210.
 • Фляксбергер К. А. Про входження пшениці в культуру / / Природа. 1929в. № 11. Стб. 965-971.
 • Фляксбергер К. А. Необхідність класифікації пшениць для практичних цілей / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1912в. Т. 5. № 2. Програми. 5. 16 с.
 • Фляксбергер К. А. Мутація і ізомерія / / Природа. 1929 № 10. С. 878-887.
 • Фляксбергер К. А. Інструкція по збору культурних рослин / / Зб. інструкцій і програм для учасників екскурсій до Сибіру. 1912б. Вид. 1. С. 102-105.
 • Фляксбергер К. А. Із робіт відділу прикладної ботаніки і селекції. Посів пшениць з усіх країн земної кулі в 1924/25 і 1925 р. / / Изв. ГІОА. 1925. Т. 3. № 1. С. 1.
 • Фляксбергер К. А. Статистичні дослідження Paris incompleta M. B. / / Тр. Ботанічного саду Імператорського Юр'ївського університету. 1911. Т. 12. С. 319-336.
 • Фляксбергер К. А. Із робіт відділу прикладної ботаніки і селекції. Посів пшениці земної кулі на Кубані / / Изв. ГІОА. 1924. Т. 2. № 4 / 5. С. 158-160.
 • Фляксбергер К. А. Про штучною і природній системі пшениць / / третій Всесоюз. з'їзд ботаніків / Под ред. Н. Н. Іванова, В. А. Кузнєцова. Л., 1928в. Секція 7. Прикладна ботаніка. С. 314-315.
 • Фляксбергер К. А. До питання про посухостійких формах пшениці / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1912 Т. 5. № 1. С. 25-32.
 • Фляксбергер К. А. Деякі вказівки до збору матеріалів по оброблюваних рослинам для науково-прикладних цілей / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1922/1923б. Т. 13. № 3. С. 117-127.
 • Фляксбергер К. А. Пшениці Росії. Пг., 1917. 62 с. Фляксбергер К. А. Визначник справжніх хлібів. Пг.: Нове село, 1922. 120 с.
 • Фляксбергер К. А. Пшениця - рід Triticum L. pr.p. / / Культурна флора СРСР. Т. I. Хлібні злаки. Пшениця. М.; Л.: Гіз радгоспної та колгоспної літератури, 1935а. С. 17-404.
 • Фляксбергер К. А. Із робіт відділу прикладної ботаніки і селекції за останні місяці / / Изв. ГІОА. 1923б. Т. 1. № 1. С. 14-18.
 • Фляксбергер К. А. Давньоєгипетська і сучасна полби-Еммеріх (Triticum dicoccum Schrnk) / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. 1928а. Т. 19. № 1. С. 497-518.
 • Фляксбергер К. А. Хлібні зерна з Ковшаровского городища, Гріневського волості, Смоленського повіту / / Наукові вісті Смоленського ун-ту. 1926а. Т. 3. Вип. 3.
 • Фляксбергер К. А. Полба / / Природа. 1928б. № 11. Стб. 999-1003.
 • Фляксбергер К. А. Пшениця в світовому аспекті / / Досягнення і перспективи в галузі прикладної ботаніки, селекції та генетики. Л.: Вид. ВІПБіНК і ГІОА, 1929е. С. 199-214.
 • Фляксбергер К. А. Пшениці різних країн у закордонних гербаріях та колекціях / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. 1929а. Т. 21. № 5. С. 451-486.
 • Фляксбергер К. А. Історія пшениці. Тези до доповіді на науковій сесії Ленінградського сільськогосподарського інституту. 1939а. (Рукопис, з бібліотеки Ф. Х. Бахтеєва).
 • Фляксбергер К. А. До вивчення диких однозернянок і двузернянок та їх філогенетичної зв'язку між собою і з культурними / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1926б. Т. 16. № 3. С. 201-234.
 • Фляксбергер К. А. Надія Степанівна Ковалевська / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1922/1923а. Вип. 3. С. 128-129.
 • Фляксбергер К. А. Насіння культурних рослин VI-VIII ст. з-під Мінська / / Природа. 1929б. № 5. Стб. 470-471.
 • Фляксбергер К. А. Про штучної і природної класифікації пшениць / / Изв. ГІОА. 1928 Т. 6. № 2. С. 36-51.
 • Фляксбергер К. А. Пшениці. М.; Л.: ОГИЗ, 1935б. 261 с.
 • Фляксбергер К. А. Відділ прикладної ботаніки і селекції / / Изв. ГІОА. 1927. Т. 5. № 1. С. 18-30.
 • Фляксбергер К. А. Огляд різновидів пшениць Сибіру / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1915а. Т. 8. № 7. С. 857-862.
 • Фляксбергер К. А. Прикладна ботаніка та агрономічні знання / / Природа. 1923а. № 7 / 12. С. 57-76.
 • Фляксбергер К. А. Triticum L. pr.p. Пшениця / / Визначник справжніх хлібів (Пшениця, жито, ячмінь, овес). М.; Л.: Гіз колг. і совх. літ-ри, 1939б. С. 11-236.
 • Фляксбергер К. А. Про пшениця в Західній Україні і в Західній Білорусії / / Вісн. соц. рослинництва. 1940. № 2. С. 40-50
 • Фляксбергер К. А. Форми пшениць і ячменів Якутській області / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1912а. Т. 5. № 8. С. 261-274.
 • Фляксбергер К. А. Система пшениць і схрещування географічно віддалених форм / / Природа. 1934. № 4. С. 85-90.
 • Фляксбергер К. А. Пшениці-двуручкі / / Изв. ГІОА. 1929д. Т. 7. № 3 / 4. С. 255-261.

Фляксбергер К. А., Мельников О. Про проростанні 1000-літніх зерен пшениці / / Проблеми історії докапіталістичних суспільств. 1935. № 9 / 10. С. 191-194.

 • Фляксбергер К. А., Якубцінер М. М. Нові шляхи селекції пшениці в СРСР / / Техніка соц. землеробства. 1931. № 6. С. 6-9.

Комментарии

Сайт: Википедия