Наши проекты:

Про знаменитості

Люсьєн Февр: біографія


Люсьєн Февр біографія, фото, розповіді - відомий французький історик
-

відомий французький історик

У Страсбурзькому університеті познайомився з Марком Блоком, який став його близьким другом. У 1929 р. Марк Блок і Февр заснували журнал «Аннали економічної та соціальної історії» (з 1946 р. - «Аннали. Економіка. Товариства. Цивілізації»), навколо якого сформувалася надалі «нова історична наука», школа «Анналів», який здійснив переворот в історії знань. Після смерті Марка Блока Февр один стояв біля керма журналу «Аннали».

Февр - вчений енциклопедичної освіченості і широкого кола інтересів, автор досліджень з історії XVI ст.: «Доля Мартіна Лютера»(1928),«Оріген і Деперье, або Загадка "Кимвал світу"»(1942),«Навколо Гептамерон, любов священна і любов мирська»(1944),«Проблема зневіри в XVI ст.: релігія Рабле»(1942). Його діяльність не вичерпувалася дослідженням культури і психології людей XVI ст. Февр багато зробив для утвердження нових принципів історичного пізнання, присвятив свою творчість «боїв за історію», за нову історичну науку - науку про людину, його ментальності, особливості його світосприйняття, про стереотипи мислення, почуття.

Люсьєн Февр зіграв важливу роль у становленні нової окремої дисципліни «Історія книги». У 1950-х роках він зайнявся дослідженням причин і наслідків винаходу друкарства. Він запросив молодого бібліографа, історика Анрі-Жан Мартена для спільної роботи і довірив йому редагування та підготовку видання до друку. Після смерті Февра в 1956 р. Мартен продовжив роботу і в 1958 р. випустив книгу під назвою «L'apparition du livre» («Поява книги»). Саме на основі співпраці з Февра, Мартен став послідовно розвивати історію книги як дисципліну, з огляду на основні принципи школи «Анналів».

Бібліографія

Вибрані роботи французькою мовою

 • Histoire de la Franche-Comt?, Paris, Boivin, 1912, 260 p.
 • Le Probl?me de l'incroyance au XVIe. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, Coll. L '?volution de l'humanit?, 1942, 548 p.
 • Orig?ne et Des P?riers ou l ' ?nigme du Cymbalum Mundi, Paris-Gen?ve, Droz, 1942, 144 p.
 • (У співпраці з Анрі-Жан Мартеном) L'Apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1958 (r?impr. 1971, 1999), 19 ? 12,5 cm, 600 p.
 • Un Destin. Martin Luther, Paris, Presses Universitaires de France, 1928.
 • (dir.):Encyclop?die fran?aise, 11 volumes parus de 1935 ? 1940.
 • Philippe II et la Franche-Comt?. ?tude d'histoire politique, religieuse et sociale, Paris, Honor? Champion, 1911, 808 p.
 • Au c?ur religieux du XVIe, Paris, SEVPEN, 1957, 359 p.
 • Le Rhin. Probl?mes d'histoire et d '?conomie, Paris, Armand Colin, 1935.
 • Les Classiques de la libert?: Michelet, Lausanne, Traits, 1946, 162 p.
 • Autour de l'Heptam?ron. Amour sacr?, amour profane, Paris, Gallimard, 1944, 300 p.
 • Pour une histoire ? part enti?re, Paris, SEVPEN, 1962, 860 p.
 • Civilisation. ?volution d'un mot et d'un groupe d'id?es, Paris, Renaissance du livre, 1930, 56 p.
 • Notes et documents sur la R?forme et l'Inquisition en Franche-Comt?, Paris, 1911, 336 p.
 • Combats pour l'histoire, Paris, Armand Colin, 1953, 456 p.
 • La Terre et l '?volution humaine, Paris, Albin Michel, "L ' ?volution de l'Humanit?", 1922.

Комментарии

Сайт: Википедия