Наши проекты:

Про знаменитості

Геннадій Леонтійович Соболєв: біографія


Геннадій Леонтійович Соболєв біографія, фото, розповіді - російський історик, заслужений діяч науки Російської Федерації, почесний професор Санкт-Петербурзького державного університету
-

російський історик, заслужений діяч науки Російської Федерації, почесний професор Санкт-Петербурзького державного університету

Освіта

Закінчив історичний факультет Ленінградського державного університету в 1959, Кандидат історичних наук (1966, тема дисертації: «Вчені Ленінграда в роки Великої Вітчизняної війни»). Доктор історичних наук (1974).

Біографія

Учень Сигізмунда Натановича Валка. Після закінчення Ленінградського університету працював в Ленінградському відділення Інституту історії (ЛОІІ) Академії наук СРСР (нині - Санкт-Петербурзький інститут історії РАН). У ЛОІІ Г.Л. Соболєв пройшов усі щаблі професійної «академічної драбини»: від молодшого наукового (1961) до старшого наукового співробітника (1969). Паралельно з роботою в ЛОІІ Г.Л. Соболєв викладав у спочатку в Педагогічному інституті ім. А.І. Герцена (нині - Російський державний педагогічний університет ім. А.І Герцена), а потім з 1974 по 1981 рр.. на кафедрі історії Ленінградського державного інституту культури ім. М.К. Крупської (нині-Санкт-Петербурзький державний університет культури і мистецтв), де читав курс «Історія радянського суспільства», спецкурс «Культура блокадного Ленінграда». У 1980р. затверджений у вченому званні професора. З 1986р. працює в Санкт-Петербурзькому державному університеті.

Наукові інтереси: історія Російської революції, блокада Ленінграда, методологія історії.

Професор Г.Л. Соболєв - автор понад 300 наукових робіт, у тому числі понад півтора десятка монографій та навчальних посібників. Одне з останніх його досліджень монографіяРосійська революція і «німецьке золото»присвячена питанню фінансування Німеччиною партії більшовиків і інших політичних партій Росії в роки Першої світової війни. Виникнувши ще в 1917 році це питання й понині викликає вкрай суперечливі судження й суперечки. Грунтуючись на широкому колі джерел і дослідженнях зарубіжних і вітчизняних істориків, Г.Л. Соболєв прагне відокремити факти від міфів і легенд, виявити справжню роль «німецького золота» у долях Російської революціі.Рассматрівая самі різні точки зору на цю проблему, він надає робити остаточні висновки самому читачеві.

Г.Л. Соболєв - творець наукової школи істориків російських революцій та громадянської війни. Сьогодні його учні працюють у багатьох університетах і наукових центрах Росії.

Основні праці

 • Російська революція і «німецьке золото». - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-прес, 2002. - 479 с.
 • Пролетарський авангард у 1917 році: революц. боротьба і революц. свідомість робітників Петрограда / С.-Петерб. держ. ун-т. - СПб. : Вид-во СПбГУ, 1993. - 262 с.
 • Вчені Ленінграда в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945. - М.; Л.: Наука, 1966. - 172 с
 • Олександр Керенський: любов і ненависть революції: щоденники, ст., Нариси і спогади сучасників. - Чебоксари: Вид-во Чуваш. ун-ту, 1993.
 • Петроградський гарнізон у боротьбі за перемогу Жовтня / під ред. І.І. Мінца. - Л.: Наука, 1985. - 311 с.
 • Революційна свідомість робітників і солдатів Петрограда в 1917 р. Період двовладдя. - Л.: Наука, 1973. - 330 с.
 • Жовтнева революція в американській історіографії, 1917-1970-ті роки / під ред. В.А. Шишкіна. - Л.: Наука, 1979. - 248 с.
 • Таємний союзник. Російська революція і Німеччина. СПб.: СПбДУ, 2009. - 475 с. Рецензія І. Смирнова.

Автор глав і розділів у колективних працях

 • Нескорений Ленінград: крат. нарис історії міста в період Великої Вітчизняної війни / відп. ред. В.М. Ковальчук. - Л.: Наука, 1970; Вид. 2-е, перероб. і доп. - Л.: Наука, 1974; Вид. 3-є, перероб. і доп. - Л.: Наука, 1985.
 • Ленінград у боротьбі місяць за місяцем, 1941-1944 / Ассоц. істориків блокади і битви за * Ленінград у роки другої світової війни, Держ. меморій. музей оборони і блокади Ленінграда; відп. ред. А.Р. Дзеніскевіч. - СПб.: Вид-во фірми Ланс, 1994.
 • Велика Жовтнева соціалістична революція: енциклопедія. - 3-е вид., Доп. - М.: Сов. енциклопедії., 1987.
 • Революційний Петроград. Рік 1917. - М.: Наука, 1977.
 • Оборона Ленінграда, 1941-1944: спогади і щоденники учасників / відп. ред. А.М. Самсонов. - Л.: Наука, 1968.
 • Книга Пам'яті Ленінградського - Санкт-Петербурзького університету, 1941-1945. - СПб., 1995.
 • Пітерські робітники і Великий Жовтень / Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд-ня; відп. ред. О.Н. Знаменський. - Л.: Наука, 1987.
 • Жовтневе збройне повстання у Петрограді: зб. ст. / Відп. ред. І.І. Мінц. - М.: Наука, 1980.
 • Нариси з історії Ленінграда. Т. 5: Період Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу, 1941-1945 / відп. ред. В.М. Ковальчук. - Л.: Наука, 1967. .

Комментарии

Сайт: Википедия