Наши проекты:

Про знаменитості

Василь Іванович Синайський: біографія


Василь Іванович Синайський біографія, фото, розповіді - російський і латвійський юрист, історик і поет
-

російський і латвійський юрист, історик і поет

Публікації

 • 1930 - Abhandlungen zur Theorie und Geschichte des Zivilrechts
 • 1911 - Чи необхідно нам поспішати з виданням цивільного уложення і чи можемо ми створити його в даний час
 • 1936 - Probl?mes du droit romain au point de vue du droit quiritaire
 • 1914 - Російське громадянське право. Загальна частина. Речове право. Зобов'язальне, сімейне та спадкове право (перевидано в 2002 р., ISBN 5-8354-0105-1)
 • 1937 - Dz?ve un cilv?ks (перевидано російською як «Життя і людина» в 1992 р.)
 • 1930 - Folk-lore juridique
 • 1929 - Prof. Dr. jur. V. Sinaiska Raksti
 • 1935 - Civ?lties?bas
 • 1940 - Saist?bu ties?bas
 • 1929 - Псково-Печерський монастир
 • 1938 - Latvie?u sen? sabiedrisk? iek?rta tautas dziesmu spogul?
 • 1940 - Latvijas civilties?bu apskats (перевидано в 1995 і 1996 рр..)
 • 1936 - Quelques coutumes agraires chez les paysans lettons

Рік видання невідомий

 • Техніка юридичної методології у зв'язку з загальним вченням про методологію (видано у 2000 р., ISBN 9984-19-133-8)
 • Вірші (видано у 1997 р.)
 • S?rdie?u dainas (to juridisk? noz?me sadz?ves iztulkojumam)

Зовнішні посилання

 • Синайський В.Техніка юридичної методології у зв'язку з загальним вченням про методологію
 • Ковальчук С.22 року з життя вченого: цивіліст Василь Синайський в Латвії У іншому вигляді опубліковано в: «Російська інтелігенція »№ 21, 2010.
 • Біографія і часткова бібліографія
 • Сінайскiй В.Справедливість, в зокрема правова (Латвiйское Громадянське Уложенiе) / / закон і суд' № 2 / 1938


Комментарии

Сайт: Википедия